Mikaelskolans läsårsplan 2022-2023

Denna årsplan ger dig info om huvudlinjerna för skolans verksamhet under detta läsår. Bekanta dig med innehållet och ta gärna regelbundet en titt på planen. Notera att vi kontinuerligt följer med myndigheternas direktiv gällande covid-19, och av den anledningen är det möjligt att det sker ändringar i planen under läsårets gång.

 

Innehållsförteckning
Inledning: Våra gemensamma ledord
1 Kontaktuppgifter: Klass- och ämneslärare, Annan personal
2 Skolans verksamhet
2.1 Arbetstider, lov, fester och dagar som avviker från läsordningen
2.2 Fester, lägerskolor och dagar som avviker från läsordningen
2.3 Eftermiddagsverksamhet (Eftis)
3 Läroplanen och preciseringar 2021-2022
3.1 Mångvetenskapliga läroområden i åk 1-9
3.2 Undervisning som ges utanför skolan
3.3 Årsschema för gymnastik
3.4 Bedömning
3.5 Klubbverksamhet
3.6 Elevhälsa och krisberedskap
3.6.1 Skolhälsovårdsservice
3.6.2  Skolkuratorservice
3.6.3 Skolpsykologservice
3.7 Stöd för lärande och skolgång inom skolan

3.8 Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder
3.9 Anti-mobbningsarbete
3.10 Ordning- och trivselreglerna, planen för fostrande samtal och disciplinära åtgärder
3.11 Frånvaroregler
3.12 Elevernas egendom i skolan
3.13 Jämställdhet och likabehandling i skolan
4 Målen för lärarnas kollegiala arbete och tyngdpunkterna i skolans utvecklingsarbete
4.1 Centrala mål för läsåret
4.2 Arbetsgrupper
4.2.1 Bestående arbetsgrupper
4.2.2 Tillfälliga arbetsgrupper
4.3 Elevkår och -parlament (råd)
5. Samarbetspartners
6. Information och kommunikation
7. Uppföljning och uppdatering av denna plan

 

Bästa läsare!  Denna årsplan ger dig info om huvudlinjerna för skolans verksamhet under detta läsår. Bekanta dig med innehållet och ta regelbundet en titt på planen. Notera att vi kontinuerligt följer med myndigheternas direktiv gällande covid-19, och av den anledningen är det möjligt att det sker ändringar i planen under läsårets gång.

 

VÅRA GEMENSAMMA LEDORD för läsåret är:

 1. Mikaelskolan är en välmående skola
 2. Mobilfri skola. Under lektionerna använder vi IKT-utrustning enligt lärarens instruktioner.
 3. Fokus på Östersjön, hållbar utveckling, närproducerad ekologisk mat och miljöfostran – vi gör val för framtiden

1 Kontaktuppgifter

Personalen nås via Wilma eller per e-post enligt principen efternamn.fornamn@mikaelskolan.fi

Skolans rektor är Monica Boström. Hon nås på rektor@mikaelskolan.fi eller 044 530 8645.


Klass- och ämneslärare:

Aarnio-Friman Laura, klasslärare åk 6, bildkonst

Braskén Emma, (moderskapsledig)

Friman Mikael, klassföreståndare klass 7, matematik, fysik, kemi, kollegieordförande

Graeffe Sofia, huslig ekonomi

Hallgren Henri, tjänstledig

Holmström-Corredor Mikaela. modersmål och modersmålsinriktad finska

Högström Linda, engelska, handarbete

Kurtén Annika, klasslärare åk 5

Luotonen Anna, speciallärare, eurytmi, mofi

Metzner Thomas, klassföreståndare åk 9, historia, geografi, samhällslära, tyska, gymnastik, elevparlamentet

Mollgren Eva, huslig ekonomi

Nordlund Kaisa, klasslärare åk 2

Rosenqvist Ann-Charlotte, klasslärare åk 4, musik, mofi, kör

Thorström Helena, klasslärare åk 8, biologi, hälsolära, huslig ekonomi, gymnastik, elevhandledare elevparlamentet

Vilkman Helena, klasslärare åk 1

Wikman-Colérus Kajsa, klasslärare i klass 3, handarbete

Wikström Katarina, alterneringsledig

Österberg Larson. speciallärare, matematik, finska, drama, bildkonst 

Österberg Sandra, skolgångshandledare, gymnastik, eftermiddagsledare

 

Annan personal:
Andersson Katja, skolgångshandledare, eftermiddagsledare

Bergman Victor, resursperson, fastighetsskötsel

Boström Monica, rektor

Fagerström Rebecca, skolsekreterare

Graeffe Sofia, husmor

Liukkonen Therecia, kökshjälp

Mollgren Eva, husmor

Svanberg Jonathan, skolgångshadledare

Svenskberg Johanna, skolgångshandledare

Helenius Felicia, hälsovårdare

Lindroos Riina, kurator

Mladenov Anna, skolpsykolog

 

Du hittar skolans och personalens kontaktuppgifter på webben, www.mikaelskolan.fi/kontakt

 


2. Skolans verksamhet

2.1 Arbetstider, lov, fester och dagar som avviker från läsordningen

 

Höstterminen: måndag 15.8.2022 – onsdag 21.12.2022

Mikaelidag (skoldag) lördag 1.10

Höstlov torsdag 20.10, fredag 21.10, måndag 24.10

Julfest onsdag 21.12

Jullov torsdag 22.12.2022 – fredag 6.1.2023

 

Vårterminen: måndag 9.1.2023 – lördag 3.6.2023

Öppet hus (skoldag) lördag 4.2

Sportlov måndag 20.2 – fredag 24.2

Påsklov fredag 7.4 – måndag 10.4

Kristi himmelsfärdsdag + ledig dag 18–19.5

Våravslutning lördag 3.6

 

2.2 Fester, lägerskolor och dagar som avviker från läsordningen


Många fester livar upp och högtidliggör årets gång i Mikaelskolan. Även många aktiviteter och lägerskolor ingår i händelsekalendern. Den uppdateras kontinuerligt. Du kommer till händelsekalendern via denna länk:

https://mikaelskolan.fi/om_mikaelskolan/mikaelskolans_handelsekalender_2022_2023/

 

Händelser och evenemang under läsåret 2022-2023:

Höstterminen 2022: 

11–12.8.2022 Lärarnas planeringsdagar 
15.8.2022 Skolstart 
23.8.2022 Föreningens styrelsemöte 
8.9.2022 Stormöte mellan kollegier och styrelse i högstadiets aula kl. 18 
26.9.2022 Föreningens styrelsemöte 
1.10.2022 Mikaelidag (skoldag) 

7.10.2022 Bokkalaset: Dramaguidning på Raseborgs slott kring boken Ilkka Auer för klass 5 kl. 9-11 (bussresa tillsammans med Västerby skola. Lunch ingår) 
20-24.10.2022 Höstlov  
25.10.2022 Föreningens styrelsemöte 
7.11.2022 Bokkalaset: Christoffer Relander besöker klass 9 kl. 10-10.45 
10.11.2022 Bokkalaset: Lin Hallberg besöker klass 3 (kl. 10.45-11.30) och klass 4 (kl. 12.15-13) 
14.11.2022 Bokkalaset: Maria Turtschaninoff besöker klass 7 kl. 13-13.45 
16.11.2022 Bokkalaset: Tanja Is besöker klasserna 1-2 kl 12.15-13 kring boken Vargjakt 
16.11.2022 Stormöte mellan kollegier och styrelse i högstadiets aula kl. 18 
21.11.2022 Föreningens styrelsemöte 
24.11.2022 Föreningens höstmöte kl. 18 
6.12.2022 Självständighetsdag, ledig dag 
20.12.2022 Föreningens styrelsemöte 
22.12.2022-08.01.2023 Jullov 
 
Vårterminen 2023: 
 
9.1.2023 Vårterminen inleds 
4.2.2023 Öppet hus på Mikaelskolan (skoldag) 
20– 24.2.2023 Sportlov 
7–10.4.2023 Påsklov 
18-19.5.2023 Kristi Himmelsfärd, lediga dagar  
3.6.2023 Våravslutning på Mikaelskolan 
5-6.6.2023 Lärarplaneringsdagar 
 

2.3 Eftermiddagsverksamhet (Eftis)

Målsättningen med Mikaelskolans eftermiddagsverksamhet är att erbjuda en trygg och meningsfull tillvaro efter skoldagens slut. Mikaelskolans eftermiddagsverksamhet riktar sig i första hand till elever i klass 1 och 2. Eftis börjar kl. 14. Barnen ska hämtas före kl. 16.30. Verksamheten följer Mikaelskolans arbetstider.

Eftis kompletterar skolan genom att erbjuda aktiviteter som utgör en motvikt till skolarbetet. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse, friluftsliv och skapande aktiviteter. På eftis spelar vi fotboll, gympar, pysslar, ritar, täljer och leker med mera. På torsdagar har vi skogsdag. Eftersom vi är så mycket ute rekommenderas att barnen har med sig ändamålsenliga kläder som lämpar sig för utelek.

Eftiskollegiet består av eftermiddagsledarna och klasslärarna i klass 1 och 2. Ett gott och nära samarbete mellan de vuxna skapar trygghet hos barnen!

På eftis arbetar Sandra Österberg, Johanna Svenskberg, Jonathan Svanberg och Katja Andersson. Eftis nås på nummer 044 702 2525. Man kan även kontakta eftispersonalen via Wilma.

 
3 Läroplanen och preciseringar 2022-2023

Läroplanen för förskolan och för klasserna 1-9 finns på Wilma.

Dessa lokala läroplaner följer de nationella läroplansgrundernas bestämmelser som Utbildningsstyrelsen utfärdat samt de lagar som stiftats och förordningar som utfärdats för förskolan och den grundläggande utbildningen.
 

3.1 Mångvetenskapliga lärområden i åk 1-9

I klass 3 är modersmålet starkt integrerat i allt vi gör. Handens arbete, både i trädgården och i hantverket, binder ihop de olika ämnena som modersmål, omgivningslära, konst, musik och språk.

Klass 5:s  botanikperiod i biologi integreras med modersmålet då vi tar upp meningsbyggnad, styckeindelning, rättskrivning, svåra ord, beskrivningar och dikter samtidigt som vi går in i växtrikets fantastiska värld, i bildkonst integreras periodtimmarnas innehåll då vi bl.a. målar och tecknar växter (biologi), avbildar grekiska pelare (historia), formar kartor (geografi), ritar frihandsgeometri (matematik).

Klass 6 behandlar fåglar i biologin, under slöjdlektionerna får eleven göra sin egen fågel. I eurytmin berörs de geometriska formerna som man studerar i matematiken.  Bildkonsten tar upp teman från religionen, minerologin och geografin (de olika geografiska zonerna och Europa). Modersmålet övas i alla ämnen när eleverna skriver självständigt och gör egna arbeten.

Klass 8 gör biografiarbeten. Modersmål i samarbete med bildkonst. Klass 8 deltar även i Konsttestarna under läsåret.

I klass 9 kommer bl.a. fysiken, kemin och metallslöjden i smedjan i kontakt med varandra.

 

3.2 Undervisning som ges utanför skolan

Klass 1-2 besöker Arboretum på Skåldö

Klass 3 besöker bondgård och skördar havre

Klass 4 besöker Vikingabyn i Rosala

Klass 5 deltar i Steinerskolornas olympiad i Esbo

Klass 6 besöker Uddskatan, fågelstation på Hangöudd

Klass 7 Informationssökning och bibliotekskatalogen, skolbibliotekarien informerar och ger uppgifter som utförs i Raseborgs stadsbibliotek

Klass 7 besöker reningsverket.

Klass 8 besöker vattenreningsverket

Klass 8 gör studiebesök till fabrik inom elevhandledning

Klass 9 ekologin tas upp på fältskola i Tykö nationalpark, besök på Tvärminne Zoologiska station (HU)

Klass 9 gör en klassresa till Östersjöområdet

Därtill deltar åk 4-9 i Stafettkarnevalen och vart annat år en skiddag i Påminne för åk 6-9 (vår2023)

 

3.3 Årsschema för gymnastik

Det är viktigt att veta hurdan gymnastikutrustning man ska ha med sig till skolan. Därför finns det ett färdigt schema för hela läsåret. I samma dokument finner du viktig information om spelreglerna på gymnastiklektionerna. Bekanta dig med schemat nedan.

 

Gymnastikschema klass 4

 

v. 33-34 Lekar och bollspel (ute)

v. 35-37 Friidrott

v. 38-39 Bollspel forts.

v. 40-41 Orientering

v. 42 HÖSTLOV

v. 43-45 Lekar och rörelse till musik

v. 46-47 Simning

v. 48-50 Grundgymnastik/ redskapsgymnastik

v. 2-7 Skidning, skridskoåkning och andra vinteraktiviteter

v. 8 SPORTLOV

v. 9-10 Bollspel (inne)                   

v. 11-12 Simning

v. 13-14 Orientering

v. 15-17 Lekar, spel och stafetter

v. 18-19 Friidrott

v. 20 LEDIG DAG

v. 21-22 Bollspel och lekar (ute)


 

Gymnastikschema klass 6

v. 33-34 Lekar och bollspel (ute)

v. 35-37 Friidrott

v. 38-39 Bollspel forts.

v. 40-41 Orientering

v. 42 HÖSTLOV

v. 43-45 Lekar, spel och rörelse till musik

v. 46-47 Simning och livräddning

v. 48-50 Redskapsgymnastik och styrketräning

v. 2-7 Skidning, skridskoåkning och andra vinteraktiviteter

v. 8 SPORTLOV

v. 9-10 Bollspel (inne)                   

v. 11-12 Simning

v. 13-15 Styrketräning och rörlighet

v. 16-17 Bollspel och stafetter

v. 18-19 Friidrott

v. 20 LEDIG DAG

v. 21-22 Bollspel och lekar (ute)

 

Gymnastikschema klass 7

v. 33 Cykling/simning

v. 34 Boboll
v. 35 Friidrott

v. 36 Friidrott

v. 37 Friidrott

v. 38 Boboll

v. 39 Frisbeegolf

v. 40. Orientering

v. 41 Bollspel, cirkel

v. 42 Höstlov

v. 43 Innegymnastik/bollspel

v. 44 Innegymnastik/bollspel

v. 45 Innegymnastik/bollspel

v. 46 Simning

v. 46 Innegymnastik/bollspel

v. 47 Innegymnastik

v. 48 Simning

v. 49 Innegymnastik

v. 50 Innegymnastik

 

 

Gymnastikschema för flickor i klass 8-9

v. 33 Välkomna!

v. 34  Cykling

v. 35 MOVE åk 8

v. 36 MOVE åk 8

v. 37 Centrumplanen, friidrott

v. 38 Centrumplanen, friidrott

v. 39 Freesbeegolf

v. 40 Cykling

v. 41 Terränglöpning

v. 42 Orientering

v.. 43 Orientering

v. 44 Bollhallen, innebandy

v. 45 Bollhallen

v. 46 Bollhallens gym/simma

v. 47 Bollhallens gym/simma

v. 48 Bollhallen

v. 49 Bollhallen

v. 50 Julfestövning/dans

v. 51 Bowling

 

Gymnastikschema för pojkar i klass 8-9

v. 34 Cykling/simning

v. 35 Boboll

v. 36 Friidrott

v. 37 Friidrott

v. 38 Friidrott

v. 39 Terränglöpning

v. 40 Innegymnastik/bollspel

v. 41 Orientering

v. 42 Bollspel/cirkel

v. 43 Orientering

v. 44 Punttis

v. 45 Innegymnastik/bollspel

v. 46 Bollspel/cirkel

v. 47 Bollspel/cirkel

v. 48 Simning

v. 49 Simning

v. 50 Bowling

v. 51 Polonäsövning

 

Observera att detta är planer, gymnastikläraren informerar om eventuella ändringar i planerna!

Till utegymnastiksutrustningen hör av mjukare träningsbyxor/shorts, tossor. För innegymnastiken bekväma kläder som passar för rörelse och motion, önskvärt även med inneskor då vi ofta har innegymnastiken i stadens utrymmen. För EIF-hallen passar utegymnastikkläder bra.
 

3.4 Bedömning

Bedömningsförfarandet beskrivs i läroplanen och är under förnyelse i skrivandets stund. Bedömningens mål är att stöda eleven och hens inlärning. De mer specifika metoderna och tillvägagångssätten kommer att preciseras årskursvis i läroplanen.
 

3.5 Klubbverksamhet

Klubbar

Måndag: Bildkonst klass 1-3 kl. 14-16

Tisdag: Kör klass 3-6 kl. 14-15

Onsdag: Programmering och kreativa lösningar för flickor åk 5-9 kl. 15-17 (8ggr)
Onsdag: Finsk dramaklubb klass 1-4 kl. 14-16

Onsdag: DJ Nizar kl. 15-17 (8ggr, varannan vecka)

Torsdag: Outdoor med Ben Hammond kl. 14-15.30

Torsdag: Lek&rörelse åk 1-3 kl. 13-14

 

Hösttermin: 12.9 -16.12.2022 med paus under höstlovsveckan (onsdag-fredag vecka 42)

Vårtermin: 9.1 -26.5.2023 med paus under sportlovsveckan

 

3.6 Elevvård och krisberedskap

Elevvården kan delas in i den gemensamma elevvården som främst jobbar förebyggande med alla elever på skolan och den individuella elevhälsan där man fokuserar mer på den enskilda eleven. Mera om elevhälsan kan du läsa i läroplanen under elevvård.

Skolans elevvårdsgrupp planerar, utvecklar, genomför och utvärderar sådana verksamhetsformer vars mål är att främja elevernas lärande, hälsa och välbefinnande samt värnar om hela läroanstaltens välbefinnande och om en sund och trygg studiemiljö. Elevvårdsgruppen samarbetar med skolans övriga personal genom att förebygga och aktivt motarbeta konflikter, mobbning och andra skolrelaterade utmaningar som berör grupper eller hela skolan. Till skolans elevvårdsgrupp hör speciallärare, skolhälsovårdare, kurator, psykolog och rektor. Gruppen sammanställer en årlig verksamhetsplan som fastslår de aktiviteter som under läsårets lopp vidtas i skolan för att främja elevernas och hela skolsamfundets välbefinnande. En väsentlig utgångspunkt vid planeringen och utvecklingen av verksamheten är den feedback som gruppen får från eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan är även förberedd på situationer som kräver färdighet att kunna agera i utmanande situationer. Läs mera om detta i skolans krisberedskapsplan.


 3.6.1 Skolhälsovårdsservice

Raseborgs stads hälsovårdssektor ansvarar för Mikaelskolans skolhälsovårdsservice. Skolhälsovårdaren finns på Mikaelskolan på tisdagar och fredagar. Skolhälsovårdaren deltar aktivt i den mångprofessionella individuella och gemensamma elevvården i Mikaelskolan.

Tidsbestämda hälsogranskningar utförs enligt plan på de olika årsklasserna eller enligt individuella behov. Hälsovårdaren och läkaren gör en omfattande hälsogranskning för årsklasserna 5 och 8. Lärarens bedömning ingår i den omfattande hälsogranskningen med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke. En bedömning gällande hälsotillstånd och eventuellt behovet av fortsatta undersökningar, stöd och vård görs tillsammans med barnet eller den unga och enligt ålder också med hens vårdnadshavare.

Raseborgs stads hälsovårdssektor ansvarar även för elevernas munhälsovårdstjänster.

 
3.6.2  Skolkuratorservice

Raseborgs stads hälsovårdssektor ansvarar för Mikaelskolans skolkuratorservice.

Skolkuratorn finns på Mikaelskolan en dag i veckan. Skolkuratorn deltar aktivt i den mångprofessionella individuella och gemensamma elevvården i Mikaelskolan.

Skolkuratorn reder ut olika sociala problemsituationer, för individuella diskussioner, gruppdiskussioner och allmänna diskussioner, utreder möjligheter till individuella undervisningsarrangemang som eleven behöver och styr elever till fortsatt vård vid behov. Kuratorn skapar sociala stödnätverk och stöder skolgemenskapen i att reda ut och lösa sociala problemsituationer. Skolkuratorn samarbetar med eleven, föräldrarna, lärarna och andra aktörer inom elevvården. Kuratorn deltar också i utvecklingen av skolgemenskapen och i olika samarbetsgrupper.

Skolkuratorn hjälper om barn eller unga har problem med skolgången, kamratrelationer eller om det sker stora förändringar i livet. Stöd kan sökas också i frågor i anslutning till elevens liv eller andra frågor i anslutning till utveckling och uppväxt. Föräldrarna kan diskutera med kuratorn om t.ex. situationen hemma eller uppfostringsfrågor.

 

3.6.3 Skolpsykologservice

Raseborgs stads hälsovårdssektor ansvarar för Mikaelskolans skolpsykologservice.

Skolpsykologen besöker Mikaelskolan vid behov.

Skolpsykologen deltar i arbetet för att identifiera, lindra och förebygga hinder för inlärning (inlärningssvårigheter, andra problem i anslutning till skolgången). I skolpsykologens arbete ingår bedömning och stödjande av elevens inlärningsfärdigheter, skolgångssvårigheter och psykosociala situation.

Som arbetsmetoder används förhandlingar, stöddiskussioner och psykologiska undersökningar. Viktigt är ett samarbete på bred bas med föräldrarna och skolan. Skolpsykologens uppgifter omfattar undersökningar av inlärningssvårigheter och planering av inlärningsstöd. Skolpsykologen stöder elevernas mentala hälsa, konsulterar lärare och övrig personal, handleder och ger råd till föräldrar och deltar i ett mångprofessionellt team- och nätverksarbete också med aktörer utanför skolan.

 
3.7 Stöd för lärande och skolgång inom skolan

Den pedagogiska stödgruppen

Till skolans pedagogiska stödgrupp kan höra speciallärare, eurytmiläraren och några lärarrepresentanter. Eurytmiterapeuten (läkeeurytmi) och skolpsykolog kan konsulteras beträffande fördelning och distribuering av stöd.

Skolans pedagogiska stödgrupp arbetar så att specialläraren koordinerar möten och specialläraren fungerar som den pedagogiska stödgruppens sekreterare. Ordförande för gruppens möten utses enligt behov. Lärare, föräldrar, elever och elevvårdspersonal får komma med ärenden till gruppen. Ärenden tas upp så fort som möjligt. Skolans pedagogiska stödgrupp sammanträder regelbundet, 2 gånger i månaden. Varje klasslärare/klassföreståndare erbjuds stöd för sin klass på pedagogiska stödgruppens möten, då uppdateras klassens stödbehov. Elevens vårdnadshavare meddelas, om skolan anser att eleven behöver stöd. Den pedagogiska stödgruppen och klassläraren kan höra alla de lärare som undervisar en elev, och sedan diskutera elevens skolgång med föräldrarna. Medlemmar av den pedagogiska stödgruppen kan på önskan av lärare eller förälder delta i enskilda elevsamtal. Skolans pedagogiska stödgrupp jobbar enligt stödets trestegsmodell.

 

3.8 Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

 

Elever och lärare har rätt till en trygg skolmiljö och arbetsro i skolan. Därför bör skolan ha tydliga ordningsregler och goda pedagogiska lösningar samt uppmuntra till samarbete och  gemensamt ansvar. För att upprätthålla en god atmosfär i skolan krävs att osakligt beteende  besvaras med fostrande samtal och andra disciplinära åtgärder. 

 

Mikaelskolans Ordnings- och trivselregler finns på Wilma.

 

Enligt Lagen om grundläggande  utbildning (35 §) är eleven skyldig att delta i undervisning, utföra sina uppgifter samvetsgrant  och uppträda korrekt. Vid förseelser skall lärare eller rektor tillämpa de disciplinära åtgärder som anges i lag.

 

Fostrande samtal

 

Fostrande samtal sätts in som en första åtgärd då en elev upprepade gånger:

 

- bryter mot ordningsreglerna i skolan

 - gör sig skyldig till fusk

 - missköter sitt skolarbete

 - är olovligt frånvarande från lektioner

 - behandlar andra elever, lärare eller personal respektlöst eller på annat sätt kränker 

deras människovärde 

 

I samband med fostrande samtal har eleven möjlighet att förklara sitt handlande och korrigera möjligt missförstånd. Samtalet sker fortast möjligt efter förseelsen. Syftet med samtalet är att förbättra elevens uppförande i skolan och hens välbefinnande. Det fostrande samtalet hålls av klassläraren, klassföreståndaren, ämnesläraren eller den lärare som iakttagit att en elev gjort sig skyldig till handling som föranleder fostrande samtal. Vid behov kan elevvårdspersonal delta. Elevens vårdnadshavare informeras ALLTID om det fostrande samtalet. Vårdnadshavaren ges tillfälle att delta i samtalet i synnerhet om det gagnar diskussionerna om de åtgärder som står till buds för att förbättra elevens uppförande i skolan och hens välbefinnande.  Om eleven efter ett fostrande samtal har en förseelse till hålls ett andra samtal enligt samma mönster som vid det första samtalet. Vid ett eventuellt tredje fostrande samtal om ytterligare förseelse deltar rektorn, berörd lärare och elevens vårdnadshavare. Om eleven gör sig skyldig till upprepade förseelser efter ett tredje fostrande samtal vidtas en disciplinär åtgärd i enlighet med vad som bestäms i lag om grundläggande utbildning om förfaringssätt vid disciplinära åtgärder. Om situationen så kräver och det bedöms ändamålsenligt, kan disciplinära åtgärder  vidtas även om tre fostrande samtal inte genomförts. 

 

Disciplinära åtgärder

 

Enligt Lagen om grundläggande utbildning kan följande disciplinära åtgärder användas: kvarsittning, skriftlig varning och avstängning från skolan. Om en elev uppträder störande kan läraren avlägsna hen från klassrummet, skolan eller skolans tillställning. Skolan använder lagstadgade förfaringssätt då det gäller disciplinära åtgärder.  Vårdnadshavarens lov behövs inte vid disciplinära åtgärder. Vårdnadshavaren har inte heller rätt att upphäva den disciplinära åtgärd som skolan vidtagit. Vid användning av disciplinära åtgärder för en elev skall vårdnadshavaren alltid kontaktas. Innan skriftlig varning och temporär reglering av elev verkställs skall vårdnadshavaren ges möjlighet att bli hörd i frågan. Om vårdnadshavaren önskar klargöra den disciplinära åtgärdens orsak bör hen kontakta skolan. Klasslärare/klassföreståndare fattar beslut om kvarsittning, medan rektorn fattar beslut om skriftlig varning och om avstängning från skolan. Beslut om disciplinära åtgärder bör fattas på saklig, objektiv och allmänt godtagbar grund. Liknande händelser/beteenden bör få liknande konsekvenser. Den disciplinära åtgärden bör stå i proportion till handlingen. Läraren bör även ta i beaktande elevens ålder och utvecklingsnivå. Disciplinära åtgärder får inte utföras på kränkande sätt.

 

Information, uppföljning och dokumentation

 

Skolans förfarande vid disciplinära åtgärder och fostrande samtal presenteras och diskuteras  vid varje läsårstart med eleverna och personalen i skolan. Vårdnadshavare får ta del av principerna via läsårsplanen samt vid behov den lokala läroplanen och Lagen om grundläggande utbildning. Lärarkollegiet följer upp och utvärderar ifrågavarande plan. Skolan handhar dokumentation av fostrande samtal och disciplinära åtgärder.

 

3.9 Anti-mobbningsarbete

Skolan arbetar aktivt för att förebygga mobbning och för att ingripa i misstänkta mobbningsfall. Skolan har en Antimobbningsgrupp samt en förebyggande Fiilistrupp. Läs mera om vad som räknas som mobbning och hur man ska gå tillväga för att lösa ett mobbningsfall i skolans handlingsplan mot mobbning via följande länk: mikaelskolan.fi/Site/Data/1935/Files/Antimobbningsplan%20dec%202018.pdf


3.10 Ordning- och trivselreglerna, planen för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Skolans ordningsregler är till för att garantera allas trygghet och trivsel. Du kan läsa de ikraftvarande ordningsreglerna via länken:

mikaelskolan.fi/Site/Data/1935/Files/Mikaelskolans%20ordnings-%20och%20trivselregler%2C%2012%20september%202020.pdf

Bryter man mot ordningsreglerna eller skollagstiftningen kan skolan vidta de åtgärder som definieras i skolans plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder (grundstadiet, läs här)


3.11 Frånvaroregler

Sjukfrånvaro anmäls ALLTID via Wilma. Vårdnadshavaren anmäler om barns frånvaro före kl.8, dagligen så länge barnet är sjukt. Viktigt även för köket att veta hur många barn som är närvarande.

Skolan ber att alla undviker att ta ut ledighet utanför skolans fastslagna semesterdagar. Om man är tvungen att utebli från skolarbete ska man i förväg anhålla om ledighet från skolarbete. Fyll i den elektroniska blanketten i Wilma för ansökan om ledigt. Anhållan ges till klassläraren som fattar beslut i ärendet. Om frånvaron överskrider tre dagar fattar rektor beslut i ärendet.


3.12 Elevernas egendom i skolan

Skolan gör sitt bästa för att garantera att elevernas ytterplagg, skolutrustning och andra tillhörigheter är i säkert förvar i skolan under skoldagen.

Eleven ska i första hand själv ta hand om sina saker och kläder. Man gör klokast i att inte ha med större summor pengar eller andra värdesaker, för om egendomen försvinner eller går sönder under skoldagen, ansvarar eleven själv för förlusten om gärningsmannen förblir okänd. Skolan ersätter till exempel inte en försvunnen eller skadad mobiltelefon.

Till skolan får man inte ha med sig eller under skoldagen inneha ett föremål eller ämnen som är förbjudna i lag, som kan äventyra någons säkerhet eller som kan skada skolans eller någon annans egendom.


3.13  Jämställdhet och likabehandling i skolan

Steinerskolan ser till att flickor och pojkar samt kvinnor och män har lika möjlighet till utbildning och att undervisningen och läromedlen stöder syftet med lagen om jämställdhet mellan könen. Att främja jämställdheten i skolor innebär att flickor och pojkar (och personer med annan könsidentitet) behandlas jämlikt och utan diskriminering i alla situationer under skoldagen.

I en jämställd och jämlik skola förekommer det ingen direkt eller indirekt diskriminering på grund av kön, ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Steinerskolan har i detta syfte utarbetat en särskild plan gällande de åtgärder som behövs för att främja likabehandling och för att förebygga diskriminering. Du kan bekanta dig med planen här:
mikaelskolan.fi/Site/Data/1935/Files/Jaemstaelldhetsplan%20foer%20Mikaelskolan%20och%20Rosengarden%202018.pdf

Om du blir utsatt för trakasserier eller diskriminering så vet du vad du ska göra om du tar en titt på åtgärdsplanen i slutdelen av jämställdhets- och likabehandlingsplanen.)

 


4 Målen för lärarnas kollegiala arbete och tyngdpunkterna i skolans utvecklingsarbete

Tyngdpunkterna i Mikaelskolans lärarkollegium är att värna om elevernas trygghet, välbefinnande och inlärning i skolan. Både metodik och undervisningsinnehåll är avgörande för att eleverna kan tillgodogöra sig kunskapen på bästa sätt.


4.1 Centrala mål för läsåret

 • Att utveckla och levandegöra pedagogiken

Lärarkollegiet i Mikaelskolan fäster vikt vid mångsidig självfortbildning och självfostran utöver lärarens fostrande arbete. Intern fortbildning bedrivs i hög grad under lärarmötena. Lärarna får stöd av skolan för att kunna fortbilda sig både inom skolan och genom att delta i fortbildning utanför skolan. Kollegiet samarbetar varannan torsdag för att utveckla pedagogiken och finna nya kreativa infallsvinklar till skolverksamheten. Detta sker enligt ett fastställt schema. Kollegiemedlemmar tillhör varsin arbetsgrupp där de dryftar sin egen undervisning och samtidigt ger respons för andra gruppmedlemmar. Kollegieordföranden Mikael Friman leder det pedagogiska arbetet.

 • Att utveckla välmående i skolan

Mikaelskolan deltar i nätverket ”Den välmående skolan” som förverkligas av Svenska Folkskolans Vänner.

Vi utvecklar rastaktiviteterna.

 • Att utveckla specialpedagogiken på Mikaelskolan

Vi utreder sätt och möjligheter att utveckla specialpedagogiken på Mikaelskolan.

 • Synliggörandet av lärandet och uttalade kunskapsmål i period- och ämnesplaner

Lärarna gör periodmålen och målen för undervisningen tydligare för elever och vårdnadshavarna. Målen och ämnesinnehållen diskuteras med eleverna och vårdnadshavarna. Vi synliggör bedömningskriterierna speciellt på de högre klasserna.

 • Elevbedömningen

 

Lärarna deltar i fortbildningshelheten ”KASKAD- en gemensam bedömningskultur” som ordnas av Centret för livslångt lärande vis Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia.

 • Att ta i bruk digitala verktyg, för de högre klasserna

I samband med lärarkollegiets bearbetning av läroplanen och de arbetsmetoder som ingår i den, ska kollegiet dryfta de digitala verktygens roll i inlärning och undervisning. Hur implementerar vi det vi lärt oss under distansundervisningsperioderna?

Google classroom fungerar som en gemensam inlärningsplattform i de högre klasserna.

Meet-appen används vid kontaktundervisning under distansundervisning

 • Att finna samarbetspartner

Samarbetsskolor inom steinerskolrörelsen söks och samarbetsformer etableras med dessa till förmån för skolans elever.

 • Att effektivera användningen av Wilma

De nya läroplanernas bestämmelser ska omsättas i praktiken

Utöver den individuella elevvården satsar elevhälsogruppen på att finna bestående strukturer för gemensamt elevhälsoarbete samt fungerande utvärderings- och självutvärderingsformer

Pedagogiska dokument flyttas över till Wilma

Pedagogiska dokument blir Wilmabaserade

Lärarkollegiet får fortbildning i dokumentering per Wilma

 • Att öka elevantalet

Lärarkollegiet har som mål att tillsammans med Rosengården och föreningens styrelse locka nya elever till skolan och barnträdgården. Ny marknadsföring och nya kanaler krävs för att nå intresserade föräldrar och barn.

*Öppet hus/Jippon samt infokvällar/föräldraskola ordnas om situationen i samhället tillåter det.

*Infolördag för vårdnadshavare till blivande ettor och förskolebarn planeras, tidpunkten fastställs senare.

 • Att utveckla arbetsvälmåendet

Skolan fortsätter sitt arbete för att förbättra arbetsvälmåendet bland personalen. Vi satsar på att förbättra informationsgången och mötespraxisen. En personalenkät gällande arbetsvälmåendet genomförs på våren 2022.

 
Krisberednings- och räddningsplanen

Planerna gås igenom i början av varje termin. Vid behov bör personalen fortbildas i användningen av planerna. Planerna utvecklas vidare.

 
Lärarfortbildningspengar

Ledningsgruppen prioriterar ansökningar om fortbildningsanslag enligt dess tyngdpunktsområden och i synnerhet för fortbildning för att förbättra kvaliteten av undervisningen.


4.2 Arbetsgrupper

Skolans arbetsgrupper kan indelas i två kategorier: det finns bestående arbetsgrupper vars medlemmar väljs för ett år i sänder och tillfälliga grupper som behandlar aktuella teman och löser aktuella problem.

 
4.2.1 Bestående arbetsgrupper

Ledningsgruppen

Gruppen leder, förbereder och koordinerar lärarkollegiets verksamhet. Utreder alternativa bedömningssätt och utvecklar skolans bedömningsmetoder i samarbete med andra steinerskolor. Ser över den nuvarande instruktionen och utarbetar revideringsförslag till lärarkollegiet. Bereder ärenden till föreningens styrelse.

Gruppen består av skolans rektor Monica Boström, lärarkollegiets ordförande Mikael Friman samt av lärarmedlem (vice rektor) Helena Thorström.

 

Arbetsgrupp Kaskad om bedömning/ synliggörandet av lärande

Gemensamma föräldramöten där detta presenteras samt ev. inspirationskvällar

Gruppen planerar och organiserar en föräldrakväll med info för de blivande ettornas och förskolebarnens föräldrar samt info om förskolan och ettan för alla intresserade föräldrar.

Samma grupp ordnar ett tillfälle för samtal och diskussion för de blivande förskolebarnens och ettornas vårdnadshavare under vårterminen 2023.

 
Antimobbningsgruppen

Utvecklar anti-mobbningsstrategier och ingriper i mobbningsfall som uppdagas. Gruppen består av Johanna Svenskberg, Jonathan Svanberg och Larson Österberg. Den leds av Larson Österberg.

 
Trivsel- och välmåendegruppen

Gruppen samarbetar med HR-gruppen (styrelsen) och ordnar aktiviteter vars syfte är att upprätthålla och förbättra allas välmående.

Gruppen består Riina Lindroos, Ann-Charlotte Rosenqvist och Monica Boström. Den leds av Monica Boström.

 
Festgruppen

Gruppen planerar årets evenemang och fester. Gruppen består av Anna Luotonen, Annika Kurtén och Ann-Charlotte Rosenqvist. Den leds av Anna Luotonen.


 Östersjövänlig mat gruppen

Gruppen består av Eva Mollgren, Annika Kurtén, Helena Thorström, Laura Aarnio-Friman och Sofia Graeffe. Den leds av Sofia Graeffe. Trädgårdsavdelningen består av Laura Aarnio Friman, Helena Thorström och Katja Andersson.

 Eftiskollegiet bestående av eftisledarna och lärarna i åk 1 och 2 arbetar enligt eget schema. Kollegiet träffas minst 1 gång i månaden. Gruppen Består av Kaisa Nordlund, Helena Vilkman, Katja Andersson, Johanna Svenskberg, Jonathan Svanberg och leds av Sandra Österberg

 

4.2.2 Tillfälliga arbetsgrupper

 Särskilda teman behandlas i tillfälliga arbetsgrupper (team). Varje lärare är medlem i någon grupp. Grupperna arbetar enligt en fastställd tidsplan. Lärarna skickar in sina tankar om behövliga team och sina observationer om olösta problem. Ledningsgruppen samlar in dem kontinuerligt och koordinerar grupparbetet.
 

4.3 Elevkår och -parlament (råd)

I skolan fungerar en elevkår. Elevkåren utser representanter klassvis för klasserna 6-9 till elevparlamentet. Deras handledande lärare är Thomas Metzner och Helena Thorström. Elevparlamentet månar om att arrangera trevliga temadagar och små happenings!

 Elevkåren får yttra sig om sådana aktuella saker som angår deras skolgång, välmående och trivsel. Den ger även annan respons som deras handledande lärare förmedlar vidare till lärarkollegiet. Representanterna i elevkårsparlamentet ska ha möjlighet att vid behov delta i lärarmötena.

 

5. Samarbetspartners

Konsttestarna sammanför åttorna med konst

Projektet Konsttestarna fortsätter 2021-2023 och erbjuder under dessa år åttondeklassister en möjlighet att besöka två, på förhand valda, kulturinstitutioner.

Musikinstitutet/Kulturinstitutet i Raseborg

Lokala föreningar (segling, friidrott, handboll, osv.)

Raseborgs stad

Stadens bibliotek 

Brandväsendet

Ebban

Arboretum på Skåldö

Kulturhuset Karelia

Andra lokala aktörer

 Andra aktörer

 

6. Information och kommunikation

Vår primära informationskanal mellan hem och skola är Wilma. 

 

7. Uppföljning och uppdatering av denna plan

Denna plan står stadigvarande öppen för kommentarer från såväl vårdnadshavare som elever. All kommentarer kommer till rektorns kännedom och hen ansvarar att kommentarerna tas i betraktande och i mån av möjlighet leder till förbättringar.

Lärarkollegiet utvärderar årligen läsårsplanen. I slutet av läsåret kontrolleras läsårsplanen för att slå fast de punkter som inte förverkligades. I slutet av följande år uppställer skolan en ny plan där föregående plans brister beaktas.