Eftis

Då skoldagen är slut börjar eftis där barnen kan vistas till klockan 16.30. Eftisledarna är på plats 14 – 16.30 varje skoldag.

Barnen uppmuntras till skapande lek. Bl.a har barnen tillgång till teckne- och målningsmaterial. Tack vare våra fina eftisutrymmen har verksamheten fått nya möjligheter att utvecklas.

Mikaelskolans eftis har regelbunden uteverksamhet och uppmuntrar till naturmedvetenhet.

Eftiskollegiet träffas regelbundet och en nära kontakt mellan ledaren och klasslärarna i åk 1-2 gör att barnen känner sig trygga!

Anmälningar till eftisverksamheten tas emot i april-maj. Eftisavgiften för barn i klass 1 och 2 är 90 €/månad, och för barn i klass 3 120 €/månad under läsåret 2024-2025.

För mer information, kontakta vår eftispersonal på nummer 044 702 2525.