Eftis

Då skoldagen är slut börjar eftis där barnen kan vistas till klockan 16.30. Eftisledaren Sandra Österberg är på plats 12.30 – 16.30 varje skoldag.

Barnen uppmuntras till skapande lek. Bl.a har barnen tillgång till teckne- och målningsmaterial. Tack vare våra fina eftisutrymmen har verksamheten fått nya möjligheter att utvecklas.

Mikaelskolans eftis har regelbunden uteverksamhet och uppmuntrar till naturmedvetenhet.

Eftiskollegiet består av eftisledaren, klasslärarna i 1:an och 2:an, skolgångsbiträdet samt en medlem ur ledningsgruppen. Kollegiet träffas regelbundet och en nära kontakt mellan ledaren och klasslärarna i åk 1-2 gör att barnen känner sig trygga!

Anmälningar till eftisverksamheten tas emot i april-maj. Anmälningsformuläret hittas här. Eftisavgiften för barn i klass 1 och 2 är 75 €/månad, och för barn i klass 3 95 €/månad under läsåret 2020-2021.

För mer information kontakta vår eftisledare Sandra Österberg. Hon nås på nummer 044 702 2525.