Uthyrning av utrymmen på Västerby gård med anor från 1800-talet

 


Din fest, ditt möte eller din utbildningsdag blir en oförglömlig upplevelse i den unika miljön på Västerby gård. Karaktärsbyggnaden är byggd i etapper där de äldsta delarna härstammar från tidigt 1800-tal. Den lummiga gårdsmiljön med ekar och bersåer ramar in helheten och skapar en atmosfär som bjuder in till trevlig samvaro.

Mikaelskolans utrymmen kan hyras för möten, kurser och fester. Vi hyr ut vår ladugårdsbyggnad och utrymmen i det nya röda skolhuset. I ladugården finns en festsal, en matsal samt ett skolkök med 4 spisar och en snabbdiskmaskin. Kärl för 50 personer finns även att hyra.

 

Vårt högstadiehus - möten och kurser

Högstadiehuset lämpar sig ypperligt för möten och kurser, fem klassrum står till förfogande. Målningssalen har 16 sittplatser inklusive bord och lämpar sig för möten för upp till 25 personer. Skolans aula kan användas för t.ex. kaffeservering eller för föreläsningar i friare form.


 

Ladugården - Fester, möten och kurser

Vår festsal i övre våningen lämpar sig utmärkt för middagar för 50-80 personer. Det är lätt att dekorera de vackra bjälkarna och kärl finns för 50 personer. Borden går snabbt att fälla ihop och då kan man bjuda till dans. 

Ladugårdssalen lämpar sig också för yoga och andra lugna rörelseformer. 

Ifall man vill hålla ett möte finns det plats för upp till 120 personer och den gröna parklika skolgården inbjuder till utomhusaktivitet. På gården finns en gräsplan och en korgbollsplan. Västerby friluftsområde ligger i nära anslutning till skolan. 

I nedre våningens matsal finns plats för ungefär 50 personer om man vill ha en mer informell kväll.  

Matlagningen sker vid fyra spisar i vårt undervisningskök, om man inte väljer catering. 

 

Tillgänglighet

Omgivningen är tillgänglig för personer med rörelsehinder. Ramp i ladugården och trapphiss i nybygget.
 

Praktisk information för hyresgäster

Kontakt och bokningar: kansli@mikaelskolan.fi eller 044 279 0964 (må-fre kl. 8-14)

Då du hyr ett utrymme förväntas du städa efter dig. 

Eftersom detta är en skola måste man ansöka om lov för utskänkning på en skild blankett. 

Hyrestagaren bör ha fyllt 25 år.


Hyresavgifter och -villkor fr.o.m 1.10.2022

Hela ladugården: 400 euro/dygn

Endast nedre våningen: 250 euro/dygn

Nybygget: 400 euro/dygn

Målningssalen: 35 euro/timme (90 euro/dag)

Helheten: 1200 euro/veckoslut

Kärl: 60 euro

Om ni önskar ordna kvälls- eller veckoslutskurser som fortgår över en längre tid kommer vi överens om priset.

Skolköket, slöjdsalen  och personalutrymmena i ladugården hyrs inte ut.

 

I kärlskåpet finns följande:

Festdukning för 50 personer.
Flata tallrikar 50 st.
Djupa tallrikar 50 st.
Vinglas 50 st.
Bestick 50 st.
Glasassietter 50 st.
Kaffekoppar 50 st.

Villkor för uthyrning av Västerby gård
• De hyrda utrymmena bör lämnas städade och i det skick de var vid uthyrningen. Städning mot ersättning kan ordnas enligt överenskommelse. För ostädat utrymme förbehåller vi oss rätten att begära in 250 euro extra.

Om någon skada uppstår på byggnaden eller inventarierna under hyrestiden står hyrestagaren för reparationerna.
Användning av stearinljus eller annan levande eld (med undantag för värmeljus) är förbjuden p.g.a. rök- och värmedetektorernas känslighet.
Rökning är förbjudet på skolområdet 24 timmar i dygnet (även brandrisken är stor då byggnaderna är av trä).
Eftersom faciliteterna finns i en skola bör man ansöka om lov för alkoholförtäring 
Ett formulär för detta ändamål hittas här.
Om hyrestagaren har mat med bör hen se till att alla matrester slängs i komposten/sopbehållaren som finns utomhus för detta ändamål vid slutet av hyrestiden för att undvika smågnagare i huset.
Hyresgästen får inte elda i kakelugnarna.
Hyresavtal påtecknas före evenemanget på Mikaelskolans kansli.

VÄLKOMNA!