Föräldraföreningen

Steinerpedagogikens vänner i Västnyland, SPV rf. upprätthåller Mikaelskolan och barnträdgården Rosengården. Medlemmar i föreningen är alla föräldrar i skolan och barnträdgården (egentliga medlemmar) samt understödande medlemmar. Föräldrarnas roll är oerhört viktig och alla jobbar för skolan på olika sätt; dels för att stöda upp skolans ekonomi, dels för att skapa den gemenskap som är så viktig mellan skola och hem.
 

Bild från vårtalkot 2016