Blanketter och broschyrer

Här nedan hittar ni Mikaelskolans blanketter som ni vid behov kan ladda ner, fylla i och lämna in till Mikaelskolans kansli, antingen till pappers eller i elektronisk form.

Ansökan om ledighet för Mikaelskolans elever

Anhållan om nedsättning av stödavgiften

Anmälningsblankett (förhandsanmälan för läsåret för nya elever)

Anhållan om skolskjuts 2019-2020 (digital blankett)

Inskrivningsblankett (för nya elever)

Eftisblankett 2019-2020 (digital blankett)


Ansökan om medlemskap i föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland (för utomstående personer - inte för föräldrar i föreningen!)