Pedagogiken

Steinerpedagogiken (= waldorfpedagogiken) vill skydda barndomen och sätta gränser! Den vill ge barnen ro att växa och känna sig trygga t.ex. genom regelbundna vanor, traditioner, klara regler och förhållningssätt.

Trygga vuxna ger trygga barn. Därför är det viktigt att föräldrar och skola drar åt samma håll. Då kan barnen känna tillit till oss vuxna. På föräldramöten kan föräldrar och pedagoger diskutera och stöda varandra.

Vi lägger stor vikt på att vårda och utveckla alla sinnen! Förutom näringsrik, ekologisk mat, vill vi ge barnen även själsnäring i form av dikter, sånger, färger, dofter och högklassiga naturmaterial.

Utvecklingen sker enligt vissa lagbundenheter, därför är det önskvärt att inte påskynda och allt för tidigt väcka barnens intresse för t.ex. smink, modekläder, tv-tittande, datorspel, nyheter, barnförbjudna filmer etc.

Steinerskolan är ingen livsåskådningsskola utan konfessionsfri. Den inkräktar inte på barnets eller familjens religiösa övertygelse.

Steinerpedagogiken bygger på den antroposofiska människosynen, där kropp, själ och ande utgör en helhet. Antroposofin är en grund för de steinerpedagogiska metoderna, men inget skolan lär ut till elever.

Pedagogerna studerar antroposofisk människosyn, t.ex. sinneslära, temperamentslära, färgernas betydelse och pedagogik som konst.

Vill du veta mer om steinerpedagogik kan du läsa informationen på dessa sidor samt bekanta dig med informationen under Länkar. Här hittar du även en text om steinerskolans mål och kunskapssyn, och här finns vår läroplan!. Vi har också böcker om steinerpedagogik på Mikaelskolans och Rosengårdens bibliotek. När vi håller Öppet Hus i februari kan man också bekanta sig närmare med oss och vår pedagogik.