Fiilisgruppen är här!

För att öka trivseln i skolan, startar Mikaelskolan ett pilotprojekt. Fillisgruppen. Den består av två vuxna som kontinuerligt intervjuar elever och lärare för att säkerställa allas trivsel i skolan, och också behandla förbättringsförslag.

Fiilis-gruppen är också ett forum där man kan lösa eventuella konflikter mellan personer i skolan. Skolan kommer att informera om pilotprojektet på alla kanaler. I framtiden vet alla om vad gruppen sysslar med. Det betyder att en inbjudan till Fiilis-gruppen inte behöver betyda något negativt eller obehagligt, utan att det är en del av skolans nya rutiner.

I fall av att en konflikt mellan elever anmäls till skolan tar Fiilis-gruppen tag i det så fort som möjligt. Gruppen meddelar också alla inblandade parters föräldrar om att ärendet behandlas och önskar få några dagars arbetsro, tills gruppen fått klarhet i situationen. Så fort som en klar bild av situationen skapats, kontaktar Fiilis-gruppen alla parters föräldrar.