Om Mikaelskolan

Mikaelskolan ligger naturskönt på före detta Västerby gård i Ekenäs, ca 2 km utanför Ekenäs centrum. De vackra skolhusen och den anrika gårdsmiljön ger en unik inramning för steinerpedagogiken där inlärningen ofta sker via olika praktiska sysslor. Skolan har bl.a. en egen odlingsträdgård, en stor skolgård för lek, spel och trädklättring. Strax intill skolan ligger Västerby friluftsområde, där eleverna vandrar eller skidar regelbundet.

Ända sedan 1985 har Mikaelskolan stått för hållbara värderingar –miljötänkande, kreativitet och sociala färdigheter. Skolan har redan länge anammat ekologiska principer och bland annat äter eleverna dagligen skolmat av lokalt producerade, ekologiska råvaror som dessutom tillreds i vårt eget kök.

I Mikaelskolan vävs det teoretiska kunnandet ofta in i ett praktiskt sammanhang som är mer lättbegripligt, särskilt för yngre barn. Genom sagor, ramsor, lekar och rörelser får eleverna kunskaper i t.ex. matematik, modersmål eller ett främmande språk. I de högre klasserna stiger abstraktionsnivån an efter.

På skolgården och i klasserna är sociala kunskaper viktiga och därför betonar skolan att man behandlar varandra med respekt – en färdighet man säkert har nytta av senare i livet. Varje dag hälsar elever och lärare på varandra genom att skaka hand och i matsalen tackar man alltid för maten.

Inför skolans återkommande högtidsfester och evenemang samlas elever, föräldrar och lärare. Evenemangen stöder delvis upp skolan ekonomi men är också ett ypperligt tillfälle att lära känna varandra och uppleva en fin gemenskap. Skolans föräldraförening har fört ihop många familjer och skapat starka vänskapsband både mellan vuxna och barn.