Styrelsen

Föreningens styrelse väljs på föreningens höstmöte för ett år framåt. Styrelsen består av 10-15 medlemmar, som om möjligt, representerar såväl skola som barnträdgård. Självskrivna medlemmar är skolans tjänsterektor/barnträdgårdens föreståndare, kollegiets ordförande samt den ledande pedagogen på Rosengården. Styrelsens övriga medlemmar är oftast föräldrar som antingen har barn i Rosengården och/eller i Mikaelskolan. Styrelsens främsta uppgift är att se till att det finns förutsättningar för att driva skolan och barnträdgården. Styrelsen kan tillsätta utskott vid behov. Ekonomiutskottet, som förbereder ekonomiska ärenden, är permanent.

Styrelsen år 2022
Marianne Fred (ordförande)
Henrica Ewalds (vice ordförande)
Maria Zitting (vice ordförande)

Ordinarie medlemmar:
Christian Bergström
Heidi Hafrén-Holmberg
Sebastian Lindholm
Maria Nybäck
Henning Swiboda
Christel Ekroos
Monica Boström (rektor-föreståndare)
Mikael Friman (kollegiets ordförande MS)
Harriet Ekman-Salonen (Rosengårdens föreståndare)
Eva Mollgren (övrig personal representant)

Suppleanter:
Mathias Nyström
Jon Lindström

Styrelsemedlemmarna nås enligt principen fornamn.efternamn@mikaelskolan.fi
 

Utskotten och arbetsgrupper 2022, Steinerpedagogikens vänner i Västnyland
 

Utskotten kommer att ha en framträdande roll och ett stort ansvar för att sköta och utveckla föreningens verksamhet. Ordförandeskapet och sammankallningen av utskotten sköts av styrelsemedlemmar och utskotten rapporterar till styrelsen. Utskotten har möten månatligen och rapporterar till styrelsen några dagar före mötet.


Ekonomiutskottet
Sammankallare och ordförande: Sebastian Lindholm
Medlemmar: Henning Swiboda, Tony Blomster Sköter: Sammanställer en ekonomisk uppföljning kvartalsvis. Uppföljning också av föreningens avgifter (medlem, skola etc.). Bistår rektor med budgetering. Gör upp och presenterar föreningens ekonomiska redovisning och balansräkning på föreningens vårmöte, presenterar föreningens budget på höstmötet.


HR-utskottet
Sammankallare och ordförande: Maria Nybäck
Medlemmar: Henning Swiboda, Christel Ekroos, rektor vid behov Sköter: personalfrågor, löner, anställningar, arbetsavtal


Marknadsföringsutskottet
Sammankallare och ordförande: Christian Bergström
Medlemmar: Maria Turtschaninoff, Hanna Bergström, Jon Lindström, Maria Svanbäck, Mathias Nyström Sköter: marknadsföring av föreningens verksamhet, kommunikationsmaterial, upprättandet av kommunikationskanaler


Utskottet för stipendier och medelinsamling
Sammankallare och ordförande: Henrica Ewalds
Medlemmar: Jon Brommer, Även Helena Thorström och kanslisten deltar i arbetet. Sköter: Ansökningar till externa finansiärer, sponsorering och annan medelinsamling. Tar årligen fram en plan för vilka ändamål som ska främjas via extern finansiering i samråd med kollegierna och styrelsen.


Utskottet för Rosengården
Sammankallare och ordförande: Maria Zitting
Medlemmar: Jon Lindström, Sebastian Lindholm, Maria Nybäck (HR- representant), Pernilla Sjöblom, Maria Svanbäck Sköter: Stöd och språkrör för personalen i administrativa ärenden. Samordnar och aktiverar föräldraarbetet


Skolutskottet
Sammankallare och ordförande: Mathias Nyström
Medlemmar: Heidi Hafrén-Holmberg, Jenny Willhelms- Seppälä, Victoria Lindqvist, Helena Thorström, Kajsa Wikman-Colérus Sköter: Utveckling av skolan, valbara ämnen, brytningsskedet mellan klass 6 och klass 7.
Arbetsgrupper som fungerar 2022, kan utarbetas till utskott vid behov.
Fastigheter
Drivs av: Henrica Ewalds, Helena Thorström och inne- och utereparationsgrupperna.
Sköter: ansvarar för att fastighetsskötseln är organiserad, uthyrning av Västerby Gårds fastigheter
SAM
Ordförande: Katja Jäderholm