Styrelsen

Föreningens styrelse väljs på föreningens höstmöte för ett år framåt. Styrelsen består av 10-15 medlemmar, som om möjligt, representerar såväl skola som barnträdgård. Självskrivna medlemmar är skolans verksamhetsledare och rektor samt barnträdgårdens föreståndare. Styrelsens övriga medlemmar är oftast föräldrar som antingen har barn i Rosengården och/eller i Mikaelskolan. Styrelsens främsta uppgift är att se till att det finns förutsättningar för att driva skolan och barnträdgården. Styrelsen kan tillsätta utskott vid behov. Ekonomiutskottet, som förbereder ekonomiska ärenden, är permanent.

Styrelsen år 2018
Filip Graeffe (ordförande) ordforande@mikaelskolan.fi
Marianne Fred (vice ordförande)
Audelina Ahumada
Henrica Ewalds

Mathias Nyström
Henning Swiboda
Kajsa Wikman-Colérus
Yvonne Österlund
Helena Thorström (Mikaelskolans representant)

Christel Björk (Rosengårdens representant)

Amanda Bruce (suppleant)
Niclas Skog (suppleant)

Christer Sjöberg (verksamhetsledare)
Monica Boström (tjänsterektor)