Styrelsen

Föreningens styrelse väljs på föreningens höstmöte för ett år framåt. Styrelsemedlemmarna representerar såväl skola som barnträdgård. Självskrivna medlemmar är skolans rektor/barnträdgårdens föreståndare och kollegiets ordförande. Styrelsens övriga medlemmar är oftast föräldrar som antingen har barn i Rosengården och/eller i Mikaelskolan. Styrelsens främsta uppgift är att se till att det finns förutsättningar för att driva skolan och barnträdgården. Styrelsen kan tillsätta utskott vid behov. Ekonomiutskottet, som förbereder ekonomiska ärenden, är permanent.


Styrelsen år 2023


Henning Swiboda (ordförande)
Maria Nybäck (vice ordförande)
Rebecca Fagerström (sekreterare)

Ordinarie medlemmar:
Christian Bergström
Torsten Colérus
Christel Ekroos
Sebastian Lindholm
Mathias Nyström
Maria Zitting
Monica Boström (rektor-föreståndare)
Anna Luotonen (kollegiets ordförande MS)
Harriet Ekman-Salonen (Rosengårdens föreståndare)
Sofia Graeffe (övrig personal representant)

Suppleanter:
Henrica Ewalds
Marianne Fred
Sofia Laurila
Maria Svanbäck
 

Styrelsemedlemmarna nås enligt principen efternamn.fornamn@mikaelskolan.fi
 

Utskotten och arbetsgrupper 2023, Steinerpedagogikens vänner i Västnyland

Under uppdatering