Styrelsen

Föreningens styrelse väljs på föreningens höstmöte för ett år framåt. Styrelsemedlemmarna representerar såväl skola som barnträdgård. Självskrivna medlemmar är skolans rektor/barnträdgårdens föreståndare och kollegiets ordförande. Styrelsens övriga medlemmar är oftast föräldrar som antingen har barn i Rosengården och/eller i Mikaelskolan. Styrelsens främsta uppgift är att se till att det finns förutsättningar för att driva skolan och barnträdgården. Styrelsen kan tillsätta utskott vid behov. Ekonomiutskottet, som förbereder ekonomiska ärenden, är permanent.


Styrelsen år 2024


Henning Swiboda (ordförande)
Maria Nybäck (vice ordförande)
Rebecca Fagerström (sekreterare)

Ordinarie medlemmar:
Christian Bergström
Christel Björk (Rosengårdens föreståndare)
Torsten Colérus
Mikaela Holmström-Corredor
Sebastian Lindholm
Monica Boström (rektor)
Anna Luotonen (kollegiets ordförande MS)
Eva Mollgren (övrig personal representant)
Maria Svanbäck
Jenny Wilhelms-Seppälä

Suppleanter:
Helena Thorström (kollegiets suppleant)
 

Styrelsemedlemmarna nås enligt principen efternamn.fornamn@mikaelskolan.fi
 

Utskotten och dess ordföranden 2024

Ekonomiutskottet: Sebastian Lindholm

HR-utskottet: Maria Nybäck

Rosengårdens utskott: Maria Zitting

Utvecklingsutskottet: Mikaela Holmström-Corredor

Marknadsföringsutskottet: Christian Bergström

Stipendieutskottet:

Mikaelskolans 40-års utskott:

Fastighetsutskottet: