Avgifter

Medlemsavgift till föreningen
Medlemsavgiften fastställs årligen på föreningens höstmöte. År 2018 är medlemsavgiften 30 €/år/person (båda föräldrarna i en familj skall vara personmedlemmar = 60 €/år/familj). Understödande medlemmar betalar minst 40 €/år.

Stödavgifter
Staten understöder skolan med ett s.k. enhetspris per elev. Skolan erhåller inget kommunalt stöd. De pengar som de kommunala skolorna får in via staden är vi tvungna att få in på annat sätt. Föräldrarna stöder genom att hjälpa till på basarer, sommartorg, marknader, stortalkon m.m. samt genom att betala en stödavgift till föreningen.
Stödavgift: 85 €/månad för det första barnet. Syskonrabatten är 20%, alltså är avgiften för det andra barnet 68 €, för det tredje 51 €, för det fjärde 34 € osv. Vid syskonrabatten beaktas även syskon i Rosengården. Stödavgiften betalas inte under sommaren.

Övriga avgifter
Eftisavgiften för barn i klass 1 och 2 är 75 €/månad. För barn i klass 3 betalas 95 €/månad.
Klubbavgiften är 40 euro/klubb.
Skolskjutsavgiften varierar beroende på påstigningsplats och hur ofta barnet åker skolskjuts. Under läsåret 2018-2019 debiteras en minimiavgift på 35 €/månad. Om barnet endast behöver skjuts någon enstaka gång finns taxibiljetter att köpa på kansliet för 3 €/styck.
Längre resor och t.ex. teaterbesök subventioneras av föräldrarna till den del skolans ekonomi inte räcker till. Årliga avgifter för teaterbesök, utfärder eller idrottsdagar har varit 10-20 €. Skolan strävar dock till att hålla föräldrarnas utgifter på en rimlig nivå.
Klasskassa är något som varje klass enskilt kan besluta om. Pengarna från denna kan ex. används för skjutsar som föräldrar hjälper till med, ev. extra utfärder samt lägerskolresan på klass 7.