Avgifter

Medlemsavgift till föreningen
Medlemsavgiften fastställs årligen på föreningens höstmöte. År 2023 är medlemsavgiften 130 €/år/person (båda föräldrarna i en familj skall vara personmedlemmar = 260 €/år/familj). Understödande medlemmar betalar minst 40 €/år.

Stödavgifter
Staten understöder skolan med ett s.k. enhetspris per elev. Skolan erhåller inget kommunalt stöd. De pengar som de kommunala skolorna får in via staden är vi tvungna att få in på annat sätt. Föräldrarna stöder genom att vara med i föräldraarbetsgrupper och hjälpa till på marknader och stortalkon m.m. samt genom att betala en stödavgift till föreningen.
Stödavgift: 105 €/månad om man har ett barn i Mikaelskolan. Syskonrabatten är 20%, och man betalar alltid högst avgift för det yngsta barnet. Avgiften för det äldsta barnet blir med andra ord 84 € med ett yngre syskon och 63 € med två yngre syskon, osv. Vid syskonrabatten beaktas även syskon i Rosengården. Närmare uppgifter om Rosengårdens avgifter hittas på Rosengårdens hemsida. Stödavgiften betalas inte under sommaren.

Övriga avgifter
Eftisavgiften för barn i klass 1 och 2 är 90 €/månad. För barn i klass 3 betalas 120 €/månad.
Skolskjutsavgiften varierar beroende på påstigningsplats och hur ofta barnet åker skolskjuts. Under läsåret 2022-2023 debiteras en minimiavgift på 40 €/månad. Om barnet endast behöver skjuts någon enstaka gång finns taxibiljetter att köpa på kansliet för 3,50 €/styck.
Längre resor och t.ex. teaterbesök subventioneras av föräldrarna till den del skolans ekonomi inte räcker till. Årliga avgifter för teaterbesök, utfärder eller idrottsdagar har varit 10-20 €. Skolan strävar dock till att hålla föräldrarnas utgifter på en rimlig nivå.
Klasskassa är något som varje klass enskilt kan besluta om. Pengarna från denna kan ex. används för skjutsar som föräldrar hjälper till med, ev. extra utfärder samt lägerskolresan på klass 7.