Intagning av nya elever till klass 1 i Mikaelskolan - februari-maj

Anmälningen till Mikaelskolan sker via Raseborgs stad på en särskild blankett. Föräldrar till blivande förstaklassister får närmare information om förfarandet kring anmälningen vid månadsskiftet januari/februari.

Mars/April: Intagning
De anmälda barnen och deras föräldrar kallas till intagning. På intagningen fås praktisk information om skolgången, och barnen får i små grupper pröva på några skoluppgifter medan föräldrarna har möjlighet att ställa frågor om föräldrauppgifter och pedagogiken.

Maj: Inskrivning av elever till klass 1
Barnens namn skrivs in i Mikaelskolans bok. Därefter får barnen höra en saga av sin blivande klasslärare medan föräldrarna får en kort respons på intagningen, som barnen var med om i april.

De som har barn i åldern 0-6 år kan göra förhandsanmälan till Mikaelskolan på en särskild blankett, som finns här. Det underlättar vår planering. Förhandsanmälan är inte bindande. Blanketten kan skickas per post till Mikaelskolan, Hangövägen 2061, 10600 Ekenäs eller förmedlas per e-post i pdf-format till kansliet (kansli(at)mikaelskolan.fi).

Vill du anmäla ett äldre barn till Mikaelskolan mitt i terminen? Kontakta då skolans rektor Monica Boström på nummer 044 530 8645 eller på adressen rektor(at)mikaelskolan.fi för närmare information!