Välkommen till Mikaelskolan!

Mikaelskolan grundades år 1985 och är en 9-årig, privat steinerskola med grundläggande utbildning ute på natursköna Västerby Gård några kilometer utanför Ekenäs centrum. Skolan upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens Vänner i  Västnyland rf. (SPV rf.)  som också erbjuder steinerpedagogisk dagvård i hemtrevlig miljö.

 

Wilma

Länk till Mikaelskolans Wilmainloggning hittar du här!

 

Föreningsbroschyr

Här hittar du vår föreningsbroschyr med information om hela vår verksamhet.

 

Information om aktuella händelser i föreningen

Är du intresserad av Mikaelskolans och Rosengårdens tidtabeller?

Här hittar du föreningens händelsekalender!

Vi finns också på Facebook - följ oss gärna där!

 

Börja i Mikaelskolan?

Om du vill att ditt barn ska börja i Mikaelskolan är du välkommen att ta kontakt med oss! Här finns närmare information!

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

 

Välkommen på föreningens vårmöte!

Styrelsen önskar alla föreningsmedlemmar varmt välkomna på föreningens vårmöte måndagen den 8.4 kl. 18.00 i ladugårdsbyggnaden!

 

Fiilisgruppen är här!

För att öka trivseln i skolan, startar Mikaelskolan ett pilotprojekt. Fillisgruppen. Den består av två vuxna som kontinuerligt intervjuar elever och lärare för att säkerställa allas trivsel i skolan, och också behandla förbättringsförslag.

Fiilis-gruppen är också ett forum där man kan lösa eventuella konflikter mellan personer i skolan. Skolan kommer att informera om pilotprojektet på alla kanaler. I framtiden vet alla om vad gruppen sysslar med. Det betyder att en inbjudan till Fiilis-gruppen inte behöver betyda något negativt eller obehagligt, utan att det är en del av skolans nya rutiner.

I fall av att en konflikt mellan elever anmäls till skolan tar Fiilis-gruppen tag i det så fort som möjligt. Gruppen meddelar också alla inblandade parters föräldrar om att ärendet behandlas och önskar få några dagars arbetsro, tills gruppen fått klarhet i situationen. Så fort som en klar bild av situationen skapats, kontaktar Fiilis-gruppen alla parters föräldrar.

Hälsningar Larson o Henri

Länge leve Mikaelskolan!

 

Vår skola och barnträdgård står inför svåra ekonomiska utmaningar och behöver därför hjälp! Utmaningarna är bland annat en följd av nedbantade statsbidrag för skolverksamheten och ekonomiska begränsningar i den subjektiva rätten till dagvård.

Länge leve Mikaelskolan är vår finansieringskampanj för att trygga verksamheten. Målsättningen med Länge leve Mikaelskolan-kampanjen är att samla 150 000 euro, vilket säkrar skolans och barnträdgårdens verksamhet under läsåret 2019-2020 samt ger oss möjlighet att etablera långsiktiga lösningar för en hållbar framtida ekonomi.

Vår målsättning är att också i fortsättningen ute på Västerby gård fostra barn och elever till respektfull dialog, gemenskap och ett ansvarsfullt förhållningssätt till vår jord. På Västerby gård finns jordmån för trygga individer med vana att tänka mångfald och ekologisk hållbarhet, unga människor som med kreativitet och initiativrikedom vågar ta sig an morgondagens utmaningar och skapa en bättre värld!

Kampanjen hittar du på https://mesenaatti.me/campaign/?id=1097#single/view!

Vi firar advent!

Mikaelskolan firar advent i ladugården söndagen den 1 december 2019 kl. 17.00. Barnen får gå i en granspiral och tända ett eget adventsljus. Alla föräldrar är varmt välkomna att komma och inleda adventstiden i en stämningsfull atmosfär!

Wilma för vårdnadshavare

I Mikaelskolan håller vi på att ta i bruk informations- och kommunikationstjänsten Wilma! Förälder, titta hit för närmare information!

Stella Nova-seminariets utbildningsprogram

Stella Nova–seminariet (SPV:s utbildningsverksamhet) inledde en ny 2 ½ - årig kurs i januari 2018. Det handlar om deltidsstudier och seminariet är svenskspråkigt och sker huvusakligen på Mikaelskolan om inte annat anges.

Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den Steinerpedagogiska lärarutbildningen i Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i de andra nordiska länderna.

Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova – seminariet.

Datum för träffar år 2019

Fre-lö 18-19.1
Fre-lö 1-2.3
Fre-lö 3-4.5
Fre-lö 6-7.9
Fre-lö 4-5.10
Fre-lö 25-26.10
Fre-lö 22-23.11

Fredagar pågår kursen kl. 16-21. Lördagar pågår kursen kl. 9-16.

Stella nova-broschyren hittas här. Mera information ger Göran Kurtén:

Tfn 040-751 7137

Kanslitid; tisdag och torsdag 15.00-18.00

e-post: stella.nova(at)hotmail.com