Välkommen till Mikaelskolan!

Mikaelskolan grundades år 1985 och är en 9-årig, privat steinerskola med grundläggande utbildning ute på natursköna Västerby Gård några kilometer utanför Ekenäs centrum. Skolan upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens Vänner i  Västnyland rf. (SPV rf.)  som också erbjuder steinerpedagogisk dagvård i hemtrevlig miljö.

 

Wilma

Länk till Mikaelskolans Wilmainloggning hittar du här!

 

Föreningsbroschyrer

Här hittar du vår föreningsbroschyr med information om hela vår verksamhet.

Här hittar du det senaste numret av föreningens tidning Ratatosk, vars tema den här gången är maten i föreningen.

 

Information om aktuella händelser i föreningen

Är du intresserad av vad som händer i Mikaelskolan och i barnträdgården Rosengården? Här hittar du föreningens händelsekalender! Är du förälder i föreningen kan du även titta hit för närmare information!

Vi finns också på Facebook - följ oss gärna där!

 

Börja i Mikaelskolan?

Om du vill att ditt barn ska börja i Mikaelskolan är du välkommen att ta kontakt med oss! Här finns närmare information!

 

Calendulakurs

En Calendulakurs om utvidgad vård hålls bl.a. på Mikaelskolan med start i september 2017 och pågår hela läsåret. Kursen ordnas av föreningen Alfa Omega rf. och riktar sig till sjuk- och hälsovårdspersonal samt andra intresserade. Anmälning och frågor riktas till Virve Weckström på nummer 040 012 7174 eller per e-post till virve.weckstrom(at)gmail.com.

 

 

 

 

Aktuellt

Inskrivning till klass 1

Vi välkomnar alla blivande elever i klass ett och deras föräldrar till Mikaelskolan! Inskrivningen sker torsdagen den 17 maj kl. 17. Vid detta tillfälle skrivs barnens namn in i Mikaelskolans bok. Därefter får barnen höra en saga av sin blivande klasslärare, medan föräldrarna får en kort respons på intagningen, som barnen var med om i mars.

Välkomna!

Maj - en tid för utflykter

I maj beger sig alla Mikaelskolans klasser iväg på utflykter eller klassresor - antingen i närområdet eller lite längre bort. Niorna har redan hunnit hem från sin klassresa till Berlin, men i övrigt kommer att utflykter att ordnas bl.a. till Stafettkarnevalen i Åbo, till Lahtis på Olympiad och till Rosalas Vikingaby.

Nedan några bilder från klass 9:s resa till Berlin:

Stella Nova-seminariets utbildningsprogram

Stella Nova–seminariet (SPV:s utbildningsverksamhet) inledde en ny 2 ½ - årig kurs i januari 2018. Det handlar om deltidsstudier och seminariet är svenskspråkigt och sker huvusakligen på Mikaelskolan om inte annat anges.

Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den Steinerpedagogiska lärarutbildningen i Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i de andra nordiska länderna.

Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova – seminariet.

Kursprogram år 2018:

1. Fre-lö 19-20.1 Den skapande människan - brobyggare mellan världar
2. Lö-sön 3-4.2 Talviseminaari i Marjattakoulu, Helsingfors
3. Fre-lö 16-17.2 De första sju åren. Livet i en Waldorfbarnträdgård. Temadag i Rosengården
4. Fre-sön 16-18.3 Luomisen suuri ihme - ihmissydän. Skapelsens stora under - människohjärtat. Snellman-korkeakoulu, Helsingfors
5. Fre-lö 6-7.4 Waldorfskolans läroplan för åldern 7-18 år
6. Fre-lö 27-28.4 Näringens betydelse under livets gång
7. Fre-lö 18-19.5 Människans 12 sinnen
Sommarprogram
8. Fre-lö 8-9.6 Hyvinvointi viikonloppu - välmåendeveckoslut. Snellman-korkeakoulu, Helsingfors
9. Barnaårens betydelse. En vecka i slutet av juni i Järna, Sverige.
Alternativt program: 11-13.6: Biografiarbete som verktyg i Steinerpedagogiken (Hangö Sommaruni, Hangö)
10. Fre-lö 24-25.8 Sång & musikundervisningen i Steinerskolan
11. Fre-lö 14-15.9 Formteckning i Steinerskolan
12 Fre-lö 5-6.10 Sagor, fabler, legender; modersmålet i förskolan och i årskurs 1-2 utgående från läroplanen
13. Fre-lö 26-27.10 Modersmålet i årskurs 3-4
14. Fre-lö 16-17.11 Drama och årstidsfester

Översättning till svenska ordnas vid behov.

Fredagar pågår kursen kl. 16-21. Lördagar pågår kursen kl. 9-16.

Stella nova-broschyren hittas här. Mera information ger Göran Kurtén:

Tfn 040-751 7137

Kanslitid; tisdag och torsdag 15.00-18.00

e-post: stella.nova(at)hotmail.com

Barnträdgården Rosengården och vårt nya föreningskök

Rosengården, vars utrymmen i Inspektorsvillan renoverades med föräldrakrafter under våren och sommaren 2016, har nu verkat med Mikaelskolan på Västerby Gård i drygt ett år. Innan dess fanns Rosengården i hyrda utrymmen i Knipnäs.  Närmare information om Rosengårdens verksamhet hittas här.


Nya utrymmen för Rosengården i Inspektorsvillan på Västerby gård.

För att både skolan och barnträdgården ska kunna fungera ändamålsenligt på Västerby Gård färdigställdes ett nytt föreningskök  till årsskiftet 2016/2017. Det nya köket finns i anslutning till ladugårdsbyggnaden som renoverades under sommaren 2016 för att kunna fungera som matsal för skolans elever och personal.


Det nya föreningsköket i anslutning till ladugården.