Välkommen till Mikaelskolan!

Mikaelskolan grundades år 1985 och är en 9-årig, privat steinerskola med grundläggande utbildning ute på natursköna Västerby Gård några kilometer utanför Ekenäs centrum. Skolan upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens Vänner i  Västnyland rf. (SPV rf.)  som också erbjuder steinerpedagogisk dagvård i hemtrevlig miljö.
 

Digiläseordning

Här hittar du Mikaelskolans digiläseordning!
 

Wilma

Länk till Mikaelskolans Wilmainloggning hittar du här!

 

Föreningsbroschyr

Här hittar du vår föreningsbroschyr med information om hela vår verksamhet.

 

Information om aktuella händelser i föreningen

Är du intresserad av Mikaelskolans och Rosengårdens tidtabeller?

Här hittar du föreningens händelsekalender!

Vi finns också på Facebook - följ oss gärna där!

 

Börja i Mikaelskolan?

Om du vill att ditt barn ska börja i Mikaelskolan är du välkommen att ta kontakt med oss! Här finns närmare information!

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Vill du sommarjobba på Mikaelskolan?

Tack vare projektet Kesäduuni OP:n piikkiin har vi möjlighet att erbjuda en ungdom sommarjobb på vår sommarklubb de två första veckorna i juni, 1-12.6!

Vi söker dig som är 15-17 år, har erfarenhet av barn, intresse för bakning och/eller sport och motion. Vi hoppas att du är ansvarsfull och kan jobba självständigt.

Din uppgift är att assistera klubbledarna i aktiviteterna med barnen, inklusive förberedande uppgifter och att finnas till hands som stöd och hjälp för barnen.

Vi vill ha din fritt formulerade ansökan per e-post till kansli@mikaelskolan.fi senast den 19.4.

Notera att det nuvarande coronaläget kan orsaka förändringar i klubbens tidtabell, men vi håller vår blivande sommarjobbare uppdaterad om läget!

Mera information (och övriga föreningar som erbjuder sommarjobb i Raseborg) hittar du här

Mikaelskolan stängd fram till 13.5.2020

Enligt myndigheternas beslut stänger grundskolorna sin närundervisning per 18.3 2020 fram till 13.5 2020 för alla utom barn till personer med centrala uppgifter i samhället och för elever som fått beslut om särskilt stöd . Undervisningen i Mikaelskolan sköts på distans fram till 13.5, och samtliga klasser har fått närmare information om arrangemangen. Rosengården håller öppet enligt myndigheternas riktlinjer för dagvård, men föräldrar uppmanas hålla sina barn hemma om det är möjligt. 
Vi lever i exceptionella tider och det är svårt att förutse vad som ligger framför oss, men vi kommer att klara situationen bara vi håller ihop, hjälper varandra och ber om hjälp då vi behöver det! 

Krispberedskapslan för pandemihantering

Med anledning av coronaviruset har vi uppdaterat vår plan för pandemihantering inom föreningen. Planen hittar du här.

Mikaelskolans sommarklubb

Föreningens ordförandeteam 2020

Föreningen har på sitt konstituerande styrelsemöte valt ett ordförandeteam för att leda styrelsen 2020. Ordförandena är (från vänster till höger) Marianne Fred, Heidi Hafrén-Holmberg, Henrica Ewalds. Såhär presenterar sej ordförandena;

Mitt namn är Henrica Ewalds och jag har tre barn i Mikaelskolan. Till vardags är jag företagare inom hotell- och restaurangbranschen och kundbetjäning står mig varmt om hjärtat. Som ordförande vill jag särskilt arbeta för att öka synligheten för vår skola och locka flera elever.

Jag heter Heidi Hafrén Holmberg och jobbar som klasslärare inom den kommunala skolan. Jag har varit aktiv i föreningen i snart tio år, först som förälder i Rosengården och sedan i Mikaelskolan. Min drivkraft som ordförande är att få se den här föreningen fortsätta utveckla sin verksamhet och att få blomstra på bästa möjliga sätt.

Mitt namn är Marianne Fred och jag jobbar som forskningsledare i bioekonomi på Yrkeshögskolan Novia. Jag har två barn i Mikaelskolan och har varit aktiv i föreningen i snart sex år, fem av dem i styrelsen. Det känns fint att kunna göra något konkret för föreningen och som ordförande vill jag jobba för att skolans personal och föräldrar ska utveckla sitt samarbete och föreningens verksamhet tillsammans.
 

Wilma för vårdnadshavare

I Mikaelskolan håller vi på att ta i bruk informations- och kommunikationstjänsten Wilma! Förälder, titta hit för närmare information!

Stella Nova-seminariets utbildningsprogram

Stella Nova–seminariet (SPV:s utbildningsverksamhet) inledde en ny 2 ½ - årig kurs i januari 2018. Det handlar om deltidsstudier och seminariet är svenskspråkigt och sker huvusakligen på Mikaelskolan om inte annat anges.

Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den Steinerpedagogiska lärarutbildningen i Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i de andra nordiska länderna.

Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova – seminariet.

Datum för träffar våren 2020

10-11.1

8-9.2

28-29.2

20-21.3

3-4.4

24-25.4


Stella nova-broschyren hittas här. Mera information ger Göran Kurtén:

Tfn 040-751 7137

Kanslitid; tisdag och torsdag 15.00-18.00

e-post: stella.nova(at)hotmail.com