Skolhälsovård

Skolhälsovårdare Felicia Helenius är i Mikaelskolan på torsdagar kl. 8.30 -14.00 ojämna veckor: v. 3, v 5,

v 7...  och fredagar kl. 8.00 - 13.00 alla veckor.

Telefon 040 707 1187 (vardagar kl. 8.00 - 14.00)

felicia.helenius(at)luvn.fi