Kontaktuppgifter

Besöksadress
Hangövägen 2061
10600 Ekenäs

Kanslist: Tuula Kumén-Lindstedt, 044 279 0964, kansli(at)mikaelskolan.fi

Öppet: måndag-torsdag kl.8-15.30. Fredagar stängt.


Rektor: Monica Boström, 044 530 8645, rektor(at)mikaelskolan.fi
Eftisledare: Sandra Österberg, 044 702 2525, osterberg.sandra(at)mikaelskolan.fi

Köket: Sofia Graeffe, 044 740 0199
Fastighetsskötare: Marco Esposito, 040 763 5015, marco(at)esposito.fi

Styrelsens ordförandeteam: Henrica Ewalds, Marianne Fred, Heidi Hafrén Holmberg.  ordforande(at)mikaelskolan.fi