Kontaktuppgifter inom elevvården

Kurator Riina Lindroos: 040 187 2409, riina.lindroos(at)luvn.fi

Konsulterande skolpsykolog Anna Mladenov: 040 523 7434, anna-francesca.mladenov(at)luvn.fi

Speciallärare Jennifer Molnár-Koschinski: 044 720 0565, molnar-koschinski.jennifer(at)mikaelskolan.fi

Skolcoach Wencke Fagerlund: 044 493 8566, fagerlund.wencke@mikaelskolan.fi