Förtroenderådet

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldrar samt medarbetare kan få handledning och stöd av förtroenderådet som verkar för att förebygga och lösa konflikter. Om du upplever att misstroende, missförstånd, meningsskiljaktigheter eller osäkerhet har uppstått i Mikaelskolan eller i Barnträdgården Rosengården gällande sakfrågor eller mellanmänskliga relationer, kan du kontakta någon av förtroenderådets medlemmar.

Medlemmarna har tystnadsplikt och de tar upp ditt ärende på ett diskret sätt.

Förtroenderådet väljs en gång vartannat år och har tre medlemmar.

Förtroenderådet år 2017 och 2018:
Lasse Karlsson
Julia Nymark-Björkstam
Kim Björklund