Förtroenderådet

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldrar, samt medarbetare kan få stöd av förtroenderådet som verkar för att förebygga och medla i konflikter. Om du upplever att misstroende, missförstånd, meningsskiljaktigheter eller osäkerhet har uppstått i Mikaelskolan eller i Barnträdgården Rosengården gällande sakfrågor eller mellanmänskliga relationer, kan du kontakta någon av förtroenderådets medlemmar.

Medlemmarna har tystnadsplikt och de tar upp ditt ärende på ett diskret sätt. 

Förtroenderådet väljs vartannat år på höstmötet och har fyra medlemmar.


2024 är medlemmarna följande:

Kim Björklund, tel. 050 523 2475, kimbjorklu(at)gmail.com

Audelina Ahumada

Filip Graeffe

Qandra Malei