För föräldrar

Föräldrarnas roll utgör en av grundpelarna i skolans organisation,och upprätthållandet av strukturerna kring Mikaelskolan är därmed beroende av föräldrarnas insatser. Deltagandet i talkon, arbetsgrupper, basarer och dylika tillställningar har en stor ekonomisk betydelse. Dessutom föds idéer och framtidsvisioner under samarbetsmöten och föräldrarna blir bekanta med varandra vilket också är värdefullt för barnen. Kontakten mellan föräldrar och lärare samt andra medarbetare är också väldigt viktig för elevernas skolgång. Genom att delta i föräldramöten stöder man samarbetet mellan hem och skola.

På dessa sidor kan du bekanta dig med föräldraföreningens uppbyggnad samt de praktiska arrangemangen kring bl.a. intagning, skolskjuts och eftermiddagsverksamhet. Slå gärna en signal eller mejla oss om du funderar på något!