Medlemskap

I och med att föräldraföreningen är arbetsgivare för all den personal som jobbar på skolan och barnträdgården, ska alla föräldrar som har barn i Mikaelskolan eller på Rosengården bli medlemmar i understödsföreningen. Medlemskapet innebär att man har rösträtt vid föreningens vår- och höstmöten och möjlighet att t.ex. via arbetsgrupper eller styrelsearbete bidra till föreningens verksamhet. Före detta föräldrar, far-och morföräldrar eller andra personer som vill ge sitt stöd åt verksamheten kan bli understödande medlemmar.