Klass 7-9

Tonåringen behöver en helt ny sorts undervisning. Nu är läraren inte en självklar auktoritet, hon/han är en specialist med förståelse för ungdomarnas gryende egna åsikter. Hela världen öppnar sig och den nya tiden kommer till uttryck genom renässansen med dess konstnärer Rafael, Michelangelo och inte minst Leonardo da Vinci, som länken mellan konsten och tekniken. En ny världsbild träder fram i och med de stora geografiska och astronomiska upptäckterna.

Eleverna växer och får lära sig hur alla människans inre organ fungerar, vad som är hälsosamt och vad skadligt. På klass 8 studerar man skelettet och människans upprätta hållning, på klass 9 är det ekologi och fosterutveckling som gäller.

Självständigt arbete blir allt viktigare och uttrycksförmågan övas via häftesarbete, referat, föredrag och framförallt under teaterperioden på 8:an. På klass 9 gör eleven ett valbart slutarbete och så fördjupar man sig i konsthistoria under tre veckor.

Klassresor företas under hela högstadietiden, vilka är upplevelser som ger minnen för livet!

I Norge.