Betygsättning

Läsårsbrevet är ett skriftligt omdöme istället för sifferbetyg. Lärarna ger en beskrivning av elevernas prestationer i olika ämnen utifrån deras olika förutsättningar. Elevens hållning i det sociala beaktas liksom sättet att arbeta. Läsårsbrevet bidrar till självkännedom, en viktig del av mognadsprocessen.

Läsårsbrevet riktas direkt till eleverna redan från klass 1.

Från och med klass 4 ges också ett sifferbetyg åt eleverna.