Forna elever berättar

Inför steinerveckan 2008 skickade vi ut frågeformulär per e-post till så många forna elever som vi fick tag på. Här är en sammanställning av svaren och några citat, både från de skriftliga svaren och de muntliga. Några har valt att vara anonyma.

När du ser tillbaka på din skoltid, vad gav dig personligen mest och vad tycker du att var det viktigaste som steinerpedagogiken kunde ge?

Så gott som alla tog fram gemenskapen; fin sammanhållning och att man fortfarande är god vän med gamla klasskamrater:

”Små klasser med familjeliknande anda. Skolfester med skådespel, färggranna dräkter, tyg och massvis med ungar.”
Harald Nyholm

”När jag nu går i en stor skola där ingen känner nån och alla är lika ensamma kan man inte låta bli att jämföra med Mikaelskolans gemenskap.”
Mikaela Karlsson

”Det som jag kommer bäst ihåg av min skoltid i Mikaelskolan är stämningen där. Det fanns en slags vi-anda som är svår att hitta i andra skolor. Vi fick lära oss att alla är unika, alla har en egen plats och man skall respektera varandra. De starka sidorna var nog just det att man utvecklades till en självständigare och självsäkrare människa.”
Mira Arell

”Jag tycker att skolan gett mig en chans att vara mig själv och den jag är. Gemenskapen med både eleverna, speciellt på den egna klassen, och med lärarna är också någonting jag kommer ihåg.”
Hedda Järnström

”Då jag ser tillbaka på min tid i Mikaelskolan kommer jag först att tänka på min underbara klass. Speciellt under högstadieperioden hade vi en väldigt bra sammanhållning och vi var som en familj. Alla elever blev hörda och alla fick vara med. Vi brydde oss om och respekterade varandra.” NN

Flera nämnde att gemenskapen gav trygghet. Man kände också gemenskap med lärarna, man hade personlig kontakt med lärare, man kände ingen skolstress:

”Det blev aldrig kallt och okänt. Jag tycker i alla fall att det är mycket viktigt att ha det tryggt och varmt när man växer upp. Och det hade vi alltid.”
Cecilia Arell

”Trygg miljö med fina färger och former samt rytmer och dofter.” NN

”Bra tillit till lärare som verkligen vill hjälpa.”
Ville Enberg

”Lärarna lade märke till oss alla och lärde känna oss.” NN

”Först kommer jag att tänka på Smedsgatan och när man gick på de första klasserna och Tant Clara förstås. Det var ett speciellt lugn i skolan då på något sätt som jag inte tror att existerade i grundskolan. Jämfört med nuförtiden, och kanske då också, tycker jag också att vi lärde oss respektera äldre människor på ett bra sätt.”
Martin Jernström

Många nämnde skolans satsning på kreativitet, fantasi och att det inte var så dödsallvarligt. Kreativa ämnen gav kraft att arbeta med de mera teoretiska. Något som ofta nämdes var att man blev mera öppen för nya intryck och lärde sig acceptera olikheter. Man fick vara sig själv, utveckla sig till det man ville och man kände frihet. Man arbetade i lugn takt och många trivdes, tyckte det var roligt i skolan.

”Det jag anser att steinerskolan har gett mig är att jag kan tänka kreativt och kunna skapa på många olika sätt. En mycket viktig sak anser jag mig ha fått från min tid som elev i steinerskolan är att jag är öppen för nya intryck. Jag accepterar saker och människor som avviker från normer, det vi är vana vid i samhället.”
Anna Lindström

”Förlängd barndom utan (för eleven) tydliga krav på kunnande vid låg ålder.” Harald Nyholm

”När man kommer från en steinerskola lär man sig att trivas med sig själv. Jag har aldrig varit kompisberoende. Jag har märkt att jag inte varit rädd för att föra fram mina egna åsikter i olika sammanhang.” NN

”EHS-eleverna var mera teoretiska, dom kom alltid släpandes med miljoner böcker, när jag kom släpandes på en målning och en lök jag planterat.”
Cecilia Arell

”Man lär sig att alla är unika, alla har en egen plats och man skall respektera varandra.”
Mira Arell

Bland svaren fanns också att man i Mikaelskolan utvecklades till självständigare och självsäkrare människa samt att man upplvere sig socialt mera kompetenta samt positivare gentemot nya kulturer och upplevelser.

”Socialt har man en klar ledning med t.ex. att tala inför publik.”
Ville Enberg

”Jag har upprepade gånger hört av folk som inte gått i steinerskola att eleverna därifrån är väldigt trevliga och lätta att umgås med. Att vi är sociala och trevliga, inte lika barnsliga som de som kommer från högstadiet. Kanske det stämmer, kanske inte. Men jag tror definitivt att vi lär oss mera om människor än i vanliga högstadiet. I min lilla klass måste vi ha förståelse för varandra.” NN

”Överhuvudtaget finns det ett band mellan steinerelever, oberoende fast man inte gått i samma skola, eller t.o.m. i skola i samma land så finns det en samhörighet mellan elever från steinerskolor.”
Emma Weckström

”Den skillnaden som jag kan märka mellan elever från vanliga grundskolan och Mikaelskolan är att mikaelskoleelever ofta är mycket socialt kompetenta och positiva gentemot nya kulturer och upplevelser.”
Mira Arell

”Jag tycker att det viktigaste steinerpedagogiken kunde ge var att låta oss utvecklas till det vi ville. Att vi fick vara oss själva och att man godkände våra olikheter.”
Hedda Järnström