Skolvardagen

Maten
I Mikaelskolan stöder maten pedagogiken – råvarorna som används i vårt skolkök är främst ekologiska och kommer från våra lokala producenter. I detta avseende har vi redan länge levt enligt den nu så trendiga Slow-principen. Mikaelskolan är med i ett riksomfattande ekoprojekt, vilket förbinder oss att dagligen använda ekoprodukter som t.ex. mjölk, grönsaker, spannmål eller kött. Skolans kökspersonal tillreder maten av möjligast färska varor i skolans eget kök. Varje dag får eleverna vegetarisk kost, ca tre dagar i veckan serveras också fisk eller kött beroende på tillgång.

Oiva-rapporten för Mikaelskolans skolkök hittas här

Klädsel
På vår skolgård finns det gräs och sand, lera och härliga vattenpölar. Strax intill ligger åker och skog dit vi gärna går med eleverna. Vi brukar leva enligt ur och skur-principen och därför är det viktigt att barnen har varma och ändamålsenliga kläder för alla väder! Detta gäller även lite äldre elever. Eftersom vi vistas i gamla trähus rekommenderar vi ett par varma tofflor som inneskor, de flesta barn har dessutom ett lammskinn på skolstolen – mjukt och skönt!

Mobiltelefon
Mobiltelefonerna skall hållas avstängda under skoldagen.

Till och från skolan
Eftersom dagens barn rör på sig allt för lite ser vi gärna att barnen i mån av möjlighet promenerar eller cyklar till skolan. Cykelhjälm är obligatorisk för barn som åker cykel. Elever i klass 1 och 2 behöver en vuxen som följer dem till skolan, skolvägen kan vara farlig på sina ställen och svår att överblicka för en liten skolelev. Förmågan att fullt bedöma avstånd och parallellhändelser i trafiken utvecklas först vid 12-års ålder.

I Mikaelskolan är man berättigad till skolskjuts om skolvägens längd är minst 5 km, i klass 1 och 2 om skolvägens längd är minst 3 km. Av ekonomiska skäl är vi naturligtvis glada om föräldrarna själva har möjlighet att skjutsa sina barn till skolan ifall de själva pendlar åt samma håll som skolan.

Frånvaro
För att ha koll på våra elever vill vi gärna att föräldrarna meddelar genast på morgonen via Wilma om barnet insjuknat eller har någon annan giltig orsak att vara frånvarande.