Mikaelskolans undervisande personal läsåret 2023-2024

Klass 1-2: Helena Vilkman

Klass 3: Emma Braskén

Klass 4: Kajsa Wikman-Colérus

Klass 5: Ann-Charlotte Rosenqvist

Klass 6: Annika Kurtén

Klass 7: Katarina Wikström

Klass 8: Mikael Friman

Klass 9: Anna Luotonen


 

Övrig undervisande personal:
 

Katja Andersson (skolgångshandledare)

Alexander Hindrén (finska, engelska)

Jennifer Molnár-Koschinski (specialundervisning)

Thomas Metzner (historia, samhällslära, religion, tyska, gymnastik)

Jonathan Svanberg (skolgångshandledare)

Sandra Österberg (gymnastik, skolgångshandledare, eftisledare)

 

Personalen nås enligt principen efternamn.förnamn@mikaelskolan.fi