Mikaelskolans undervisande personal läsåret 2022-2023

Klass 1: Helena Vilkman

Klass 2: Kaisa Nordlund

Klass 3: Kajsa Wikman-Colérus

Klass 4: Ann-Charlotte Rosenqvist

Klass 5: Annika Kurtén

Klass 6: Laura Aarnio-Friman

Klass 7: Mikael Friman

Klass 8: Helena Thorström

Klass 9: Thomas Metzner


 

Övrig undervisande personal:
 

Eva Mollgren (huslig ekonomi)

Linda Högström (engelska)

Mikaela Holmström-Corredor (modersmål, finska)

Larson Österberg (specialundervisning)

Anna Luotonen (eurytmi, specialundervisning)

Sandra Österberg (gymnastik, handledare, eftisledare)

 

Personalen nås enligt principen efternamn.förnamn@mikaelskolan.fi