Mikaelskolans undervisande personal läsåret 2024-2025

Klass 1: Laura Aarnio-Friman

Klass 2: Helena Vilkman

Klass 3: Annika Kurtén

Klass 4: Emma Braskén

Klass 5: Kajsa Wikman-Colérus

Klass 6: Ann-Charlotte Rosenqvist

Klass 7: Alexander Hindrén

Klass 8: Katarina Wikström

Klass 9: Mikael Friman


 

Övrig undervisande personal:
 

Katja Andersson (skolgångshandledare, eftis)

Margaretha Lindgren (eurytmi)

Jennifer Molnár-Koschinski (specialundervisning)

Thomas Metzner (historia, samhällslära, religion, tyska, gymnastik)

Jonathan Svanberg (skolgångshandledare, eftis)

Helena Thorström (biologi)

 

Personalen nås enligt principen efternamn.förnamn@mikaelskolan.fi