Faktureringsuppgifter

Vi har tagit i bruk elektronisk behandling av våra inköps- och kostnadsfakturor. Som ett resultat av detta mottar vi helst era fakturor elektroniskt.

När ni skickar oss er e-faktura behöver ni vår e-fakturaadress som är:

003707721564

Vår operatörs förmedlings ID är 003721291126/MAVENTA. Om ni använder en bank som operator, bör förmedlings-id:t istället vara DABAFIHH.

Om ert företag inte har möjlighet att skicka e-fakturor till oss, mottar vi er faktura som pappersfaktura. Då är faktureringsadressen som inte får avvika för att fakturorna skall komma rätt:

Steinerpedagogikens vänner i Västnyland, SPV rf
07721564
PL 100
80020 Kollektor Scan

Eftersom alla pappersfakturor skannas in är det viktigt att fakturorna är av hög kvalitet och läsbara.Eventuella bilagor får inte nitas ihop.

Fakturorna kan även sändas i pdf-format, som bilaga till e-post. E-post-adressen är då:

invoice-07721564@kollektor.fi

Märk att ifall fakturan skickas via e-post måste fakturans adressfält innehålla pappersfakturas adressinformation, se ovan.

Till de ovannämnda adresserna får endast skickas FAKTUROR.
 

Vid frågor gällande faktureringsadress eller betalning av faktura, vänligen kontakta

Azets Insight Ab/Cecilia Åkerberg

cecilia.akerberg@azets.com