Kontaktuppgifter inom elevvården

Skolhälsovårdare Yvonne Carlberg: 040 707 1187, yvonne.carlberg(at)raseborg.fi

Kurator Riina Lindroos: 040 187 2409, riina.lindroos(at)raseborg.fi

Skolpsykolog Maria Stenroos: 019 289 3231, maria.stenroos(at)raseborg.fi

Speciallärare Anna Luotonen: 040 544 1544, luotonen.anna(at)mikaelskolan.fi