Kontaktuppgifter inom elevvården

Skolhälsovårdare Felicia Helenius: 040 707 1187, felicia.helenius(at)luvn.fi

Kurator Riina Lindroos: 040 187 2409, riina.lindroos(at)luvn.fi

Konsulterande skolpsykolog Anna Mladenov: 040 523 7434, anna.mladenov(at)luvn.fi

Speciallärare Anna Luotonen: 040 544 1544, luotonen.anna(at)mikaelskolan.fi