Kontaktuppgifter inom elevvården

Skolhälsovårdare Emma Nylund (moderskapsvikarie fr.o.m. 1.6.2023): 040 707 1187, emma.nylund(at)luvn.fi

Kurator Riina Lindroos: 040 187 2409, riina.lindroos(at)luvn.fi

Konsulterande skolpsykolog Anna Mladenov: 040 523 7434, anna-francesca.mladenov(at)luvn.fi

Speciallärare Jennifer Molnár-Koschinski: 044 720 0565, molnar-koschinski.jennifer(at)mikaelskolan.fi

Skolcoach Wencke Fagerlund: 044 493 8566, fagerlund.wencke(at)mikaelskolan.fi