Mikaelskolans händelsekalender läsåret 2021-2022

 

Höstterminen 2021

Måndag 16.8.2021-onsdag 22.12.2021 

 

Augusti 

16.8.2021 Skolstart kl. 10 

18.8.2021 Föräldramöte klass 8 kl. 18

25.8.2021 Föräldramöte klass 7 kl. 18

31.8.2021 Föräldramöte klass 4 kl. 18

 
September 

1.9.2021 Föräldramöte klass 5 & 6 kl. 18

7.9.2021 Föräldramöte klass 1 (kl 18) 

21.9.2021 Föräldramöte klass 9 kl. 18

 
Oktober 

2.10.2021 Skoldag och Mikaelifest

20-22.10.2021 Höstlov 

27.10.2021 Inspirationskväll i Ladugården kl. 18: Årstidsfester. Mikaeli som nutidsinspiration

 

November

11.11.2021 Lyktfest kl. 17.30

24.11.2021 Inspirationskväll i Ladugården kl. 18: Varför dessa morgonverser? Några tankar också om antroposofi

25.11.2021 Åk 9 presenterar slutarbete kl. 17

25.11.2021 Föreningens höstmöte kl. 18

 
December 
13.12.2021 Luciafirande 

22.12.2021 Julkonsert i kyrkan kl. 18

23.12.2021-9.1.2022 Jullov 

 

Vårterminen 2022 

Måndag 10.1.2022-lördag 4.6.2022 

 

Januari

10.1.2022 Vårterminen inleds kl. 8.30 

19.1.2022 Inspirationskväll i Ladugården kl. 18: Utomhuspedagogik. Emma Wales berättar om sin magisterexamen

 

Februari

5.2.2022 Skoldag och öppet hus 

21-25.2.2022 Sportlov 

 

Mars

16.3.2022 Inspirationskväll i Ladugården kl. 18: Hjärtevärme och trygghet. Ann-Charlotte Rosenqvist berättar om sin magisterexamen

 

April

15-18.4.2022 Påsklov 

20.4.2022 Inspirationskväll i Ladugården kl. 18: Konstens betydelse i uppfostran 

 

Maj

26-27.5.2022 Kristi Himmelfärdsdag, två lediga dagar 

 

Juni

4.6.2022 Våravslutning