Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden

 

Ordförandeteamet nås på  ordforande(at)mikaelskolan.fi

Heidi Hafrén-Holmberg ansvarsområden: Rosengården, HR

Henrica Ewalds ansvarsområden: Marknadsföring, Stipendier, Fastigheter

Marianne Fred ansvarsområden: Ekonomi, Förvaltning

 

Ordföranden för utskotten nås på fornamn.efternamn(at)mikaelskolan.fi

Maria Nybäck:  HR-utskottet

Mathias Nyström: Marknadsföringsutskottet

Henning Swiboda: Ekonomiutskottet

Maria Zitting: Utskottet för Rosengården

Jenny Wilhelms-Seppälä: Stipendieutskottet

 

Övriga styrelsemedlemmar nås på fornamn.efternamn(at)mikaelskolan.fi

Filip Graeffe ansvarsområden: Löneräkning och arbetsavtal

Anita Dufholm ansvarsområden: Fastighetsfrågor

Mikael Friman: kollegiets ordförande Mikaelskolan

Christel Björk: ledande pedagog Rosengården

Sofia Graeffe: representant för övrig personal

Monica Boström: rektor-föreståndare