Arbetsgrupper och utskott
 

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldraarbetsgrupper

Föräldraarbetet utgör en viktig del på en steinerpedagogisk skola. På Mikaelskolan och Rosengården utför varje förälder en uppgift var utöver det arbete som direkt är kopplat till den klass/dagisgrupp där ens barn går. Nedan finns en översikt av de arbetsgrupper som för tillfället verkar i skolan och på barnträdgården. Om du inte redan anmält dig till någon av dessa eller har ansvar för en annan uppgift inom föreningen (som t.ex. styrelsemedlem) kontakta någon av SAM-gruppens medlemmar. SAM-gruppen koordinerar föräldrasamarbetet och ger mera information vid behov. Tack för din insats!

Hälsningar,

SAM-gruppen (Audelina Ahumada och Henrica Ewalds)


Mikaelimarknadsgruppen

 • ansvarar för planering, koordinering, försäljning på Mikaelimarknaden samt för alla praktiska arrangemang gällande dess förverkligande. Mikaelimarknaden går av stapeln i början av oktober

 • ansvarar för planering etc gällande caféet/trakteringen i samband med marknaden

 • Skolans kontaktperson: Helena Thorström

 

Julmarknadsgruppen (inklusive julmarknadskockarna)

 • planerar, koordinerar och genomför alla praktiska arrangemang för Mikaelskolans försäljning på Ekenäs julmarknad, som (oftast) går av stapeln andra veckoslutet i december

 • ansvarar för julematstillverkning och -försäljning, inklusive gröt, lådor och pepparkaksdeg, på julmarknaden

 • samarbetar med Hantverksgruppen, som förser skolans stånd med hantverk inför marknaden

 • Skolans kontaktperson: Laura Aarnio-Friman

 

Hantverksgruppen

 • förser skolans olika marknadsevenemang med produkter för försäljning i steinerpedagogisk anda

 • syr och fixar upp t.ex kuddar, gardiner eller kläder till skolans teatergarderob vid behov

 • Skolans kontaktperson: Raisa Raita

 

Brasnissarna

 • ansvarar för att skol- och barnträdgårdsbyggnaderna hålls varma, dvs. eldar i kakelugnarna, under de kalla vintermånadsveckosluten - se instruktioner!

 • ansvarar för att det finns ved och att den bärs in i husen

 • kontaktperson på skolan : Marco Esposito

   

Reparationsgruppen (inkluderar såväl skolans som barnträdgårdens föräldrar)

 • reparerar, monterar, underhåller eller bygger inomhus och utomhus i enlighet med lärarnas instruktioner

 • hjälper Julmarknadsgruppen med transport och uppställning av tält o.dyl. i samband med Julmarknaden

 • kontaktperson på skolan: Mikael Friman
   

Talkogruppen (inklusive talkokockar och trädgårdstomtar)

 • ordnar och informerar om höst- och vårtalkon samt koordinerar utförandet av alla uppgifter som skall utföras på dessa

 • sköter om skolans trädgård, även sommartid

 • ansvarar för matlagning och utfordring till alla som deltar i talkona

 • skolans kontaktperson: Ulrika Kallo

 

Ruskovillagruppen

 • beställer Ruskovillaprodukter åt föreningens medlemmar under höstterminen